Finance

Trust ochrání váš majetek


Pojem trust je v podnikatelské praxi poměrně běžně používaným. Současně však není vždy správně chápán. Co konkrétně trust představuje a především: jaké výhody má pro ochranu majetku?

Co je to trust?

Pojem trust označuje svěřenský fond, tedy takovou právní formu, která umožňuje vlastníkovi majetku svěřit jej osobě označované jako správce trustu. Tento správce potom získává právo nakládat s majetkem stejně jako vlastník. Činí tak nicméně buď ve prospěch samotného vlastníka, anebo osoby či osob, které vlastník určí (tzv. obmyšlených).

grraf

Správa majetku je vykonávána podle tzv. listiny přání, ve které vlastník majetku definuje způsob a cíle této správy majetku. Majetkem může být v tomto případě prakticky cokoliv, od toho movitého i nemovitého, přes finance, akcie, podíly ve firmách, stejně jako nejrůznější práva apod.

Proč zakládat trust?

Hlavním důvodem pro založení trustu je ochrana majetku před bankrotem nebo zlým úmyslem třetí osoby. Velmi často je trust využíván ve chvíli, kdy z nějakého důvodu vlastník majetku nechce nebo nemůže předat rodinným příslušníkům v rámci standardního dědického řízení, přesto ale chce, aby jim přinášel prospěch.

Mezinárodní trust a jeho výhody

Velké popularitě se těší zahraniční, tzv. offshorové trusty, které poskytují majetku velkou míru ochrany. Založení trustu na územích jako Cookovy ostrovy, Belize, ostrov Man nebo Nevis. Na většině těchto území totiž platí pravidlo, že zde nejsou vykonávána soudní rozhodnutí učiněná v jiných zemích. Díky tomu je majetek v trustu spolehlivě chráněn před falešnými věřiteli a dalšími způsoby útoku na majetek vlastníka.

Pokud již na těchto územích má dojít k výkonu cizího soudního rozhodnutí, musí příslušný žalobce u soudu dokázat, že trust jako takový byl se špatným úmyslem již založen. Pro žalobce platí navíc poměrně přísné časové lhůty. To tvoří pro vlastníka dostatečně pevnou bariéru.

peníze

Z pohledu ochrany majetku jeho vložením do trustu jsou nejoblíbenějšími destinacemi Cookovy ostrovy a Belize. Někdy je také zmiňována Panama, avšak tzv. Panama Foundation není čistým trustem, neboť nese některé znaky korporace.
Offshore trusty také umožňují jednoduše a s velkou efektivitou diverzifikovat investiční portfolia. Není proto náhoda, že velká část z majetku investičních fondů je právě v offshore destinacích.

Která pravidla je třeba mít na paměti

Na jedné straně existují zmíněné výhody offshore trustu, současně je však třeba mít na paměti, že existují určitá pravidla, která je nutné dodržovat. Především by trust neměl sloužit k tomu, aby vlastník vyvedl majetek z České republiky, kvůli již existujícím věřitelům. V takovém případě lze skutečně argumentovat primární snahou o podvodné jednání a soud tento krok zneplatní.
Pro jednotlivá území mohou platit různá pravidla a je proto na místě se vždy poradit s odborníky např. na – parkerhill.cz, kteří umí nalézt řešení přesně odpovídající potřebám a požadavkům klienta.