Služby

Vzduchotechnické systémy zajistí komfort v interiéru


Každý zaměstnavatel, kterému záleží na zdraví jeho zaměstnanců, by se měl zamyslet nad vhodnou vzduchotechnikou. Je to řešení, které výrazným způsobem zlepší pracovní prostředí ve vnitřních prostorách.

  • Instalace vzduchotechniky zajistí stabilní podmínky v oblasti teploty, přísunu čerstvého vzduchu a vlhkosti.

vzduchotechnika

Pracoviště, ve kterých je instalována průmyslová vzduchotechnika, vykazují mnohem nižní nemocnost zaměstnanců. Je to tedy oboustranně výhodné řešení. V místech, kde dochází ke kumulaci velkého množství prachových částic, je možné vzduchotechniku doplnit průmyslovým odsáváním prostřednictvím filtračního zařízení. Dobrých výsledků tento systém dosahuje také na pracovištích, kde vzniká dým nebo kouř.

Vzduchotechnika je vhodná do každého interiéru

Montáž vzduchotechniky je složitý proces, který by měl být svěřen pouze do rukou odborníků s dostatkem zkušeností. Pouze tím bude zajištěno, že bude vzduchotechnické zařízení plnit spolehlivě danou funkci. Do systému vzduchotechniky se zahrnují ohřívače, chladiče, ventilátory, filtry, zvlhčovače, odvlhčovače a také rekuperační systémy. Rekuperační systémy slouží k zpětnému získávání tepla z odpadního vzduchu.

montáž vzduchotechniky

  • Vzduchotechnické systémy se nevyužívají pouze na pracovištích nebo v obytných domech.
  • Mohou být součástí komerčních budov nebo obchodních center, ve kterých se pohybuje velké množství lidí.

Vhodná vzduchotechnika zajistí nejen lepší klima, ale také zdravější prostředí. Další využití nacházejí vzduchotechnické systémy při provozování bazénů a wellness. V těchto provozech je nejdůležitějším prvkem řízené integrované odvlhčování, větrání, ohřev a zpětné získávání tepla.

  • Ve veřejných bazénech se doporučuje využívat kompresorový systém odvlhčení.
  • Tento prvek ochlazuje odebíraný vzduch z bazénové haly, poté ho ohřívá a vrací zpět.