Služby

Usnadněte přístup do každých prostor


NÄ›kdy vyjít i menší schody může být nadlidský úkol. I když se potÅ™ebujete dostat jen do prvního patra, může se stát, že to bude pro Vás problém. Nejen vozíÄkáři musí pÅ™ekonávat tyto na první pohled snadné pÅ™ekážky, ale také tÅ™eba maminky s koÄárky a starší lidé, kterým už takový výstup dÄ›lá problém. PrávÄ› proto by pro vÅ¡echny tato místa mohla být Å™eÅ¡ením schodiÅ¡Å¥ová ploÅ¡ina.

Å ikmá schodiÅ¡Å¥ová ploÅ¡ina může být skvÄ›lým Å™eÅ¡ením jak pro komerÄní prostory, tak také pro bytové domy. Díky tomuto pomocníkovi můžete zpřístupnit úřady, lékaÅ™e, kanceláře, ale jak již bylo Å™eÄeno i obytné domy. Jde o jedineÄné a velmi příznivé Å™eÅ¡ení pro vÅ¡echny, kteří musí tyto pÅ™ekážky pÅ™ekonávat dnes a dennÄ›. A my Vám v tomto oboru můžeme pomoci a vyjít vstříc.

NaÅ¡e spoleÄnost Vám pomůže navrhnout bezbariérové Å™eÅ¡ení urÄené přímo pro Váš interiér Äi exteriér. Å ikmé schodiÅ¡Å¥ové ploÅ¡iny jsou navrženy tak, aby byly bezpeÄné a pohodlnÄ› dopravili každého do potÅ™ebného patra. Fungují díky elektrickému pohonu a velmi snadno se obsluhují a ovládají. V naší nabídce pro Vás máme pÅ™ipraveno hned nÄ›kolik různých modelů a provedení, které pÅ™izpůsobíme VaÅ¡im prostorám a které lze využít jak venku tak vevnitÅ™.

SamozÅ™ejmÄ›, že pro zpřístupnÄ›ní VaÅ¡ich prostor můžete z naší nabídky využít i další produkty. Nemáme pro vás pÅ™ipraveny pouze schodiÅ¡Å¥ové ploÅ¡iny, ale také sedaÄky, stropní zvedací systémy Äi nájezdové rampy v různých podobách a modelech. VÅ¡echny naÅ¡e produkty splňují potÅ™ebné požadavky, jsou bezpeÄné a velmi pevné a odolné. ZajiÅ¡Å¥ujeme nejen jejich prodej, ale také samozÅ™ejmÄ› montáž a instalaci a také následný servis. Na nás se můžete spolehnout. Dokážeme zpřístupnit každý prostor.