Služby

S reklamní kampaní pomůžeme


AÄkoliv by se mohlo zdát, že s rozšířením internetu, se veÅ¡kerá reklama pÅ™esouvá do virtuálního prostoru a že tiskoviny nemají smysl, opak je pravdou. PrávÄ› v dobÄ›, kdy jsme pÅ™esyceni reklamními bannery a nejrůznÄ›jšími klipy má papírová podoba propagace velký význam.

letáky

· Poutavá grafika zaujme
Základním požadavkem na reklamní tiskovinu je samozřejmě poutavé grafické zpracování, které zaujme potencionální zákazníky na první pohled. Pozor musíte dát nejen na zvolené barvy, ale i na typ písma, a především na jeho velikost. Obsah vašeho sdělení musí být patrný na první pohled, jinak zákazník váš leták odloží stranou. Nemáte možnost zpracování grafického návrhu? Nevadí! Využijte práci našeho specialisty na grafiku.

· Velikost a zpracování
Dalším požadavkem na úspěšnou reklamní kampaň je samotný výtisk. Vždy využijte kvalitní tisk a také kvalitní papír. Není tÅ™eba zmiňovat, že lepší je tisk barevný a že vÄ›tší formát je poutavÄ›jší, než menší formáty. PÅ™i výpoÄtu nákladů na zpracování vaší zakázky vám pomůže kalkulace tisku.

· Forma distribuce
Jakmile budete mít vyhotoveny propagaÄní letáky, zbývá poslední úkol. UrÄit v jakých lokalitách a jakou formou je budete distribuovat. Chcete je nechat roznést do schránek? Pak si zjistÄ›te, ve které dny se do schránek doruÄují akÄní letáky obchodních Å™etÄ›zců a volte ten den, kdy jich obÄané nacházejí ve schránkách nejménÄ›. Pokud budete letáky rozdávat prostÅ™ednictvím hostesek v ruÅ¡ných ulicích, zakupte pro hostesky firemní triÄka a Äepice ve výrazných barvách a distribuci směřujte na den, kdy je hezké poÄasí.

tisknutí

Pro zpracování vaÅ¡ich propagaÄních letáků volte firmu, která nabízí Å¡iroké spektrum služeb a která nabízí další výhody pro své zákazníky. Vítanou službou je jistÄ› doprava zdarma. Důležitým kritériem je i rychlost zpracování zakázky. My vám vyhovíme ve vÅ¡ech bodech!