Služby

Potřebujete dílenskou skříň?„Plechová skříň“!?
„No a co, to si chceÅ¡ povídat o nÄ›Äem tak nezajímavém“?
„Prostě ji potřebuji do dílny“!
„No tak si otevÅ™i internet, tam najdeÅ¡ vÅ¡echno a už pojÄ zmÄ›nit téma“.

větrané skříně

Plechové Å¡atní skřínÄ› ( z ocelového plechu) jsou univerzálním Å™eÅ¡ením kupříkladu pro veÅ™ejné Å¡atny a pÅ™evlékárny, používají se také v aquaparcích; je vhodné je použít vÅ¡ude tam, kde je velká koncentrace lidí a kde je potÅ™ebná snadná údržba, bezpeÄnost proti násilnému vniknutí a také mechanická odolnost.

Jsou to velmi kvalitní výrobky a v posledních letech se dostaly na znaÄnÄ› vysokou estetickou úroveň, tudíž je možno je používat i v prostorách fitness nebo relaxaÄních stÅ™edisek a moderních sportoviÅ¡Å¥. OsvÄ›dÄily se také ve Å¡kolách a uÄiliÅ¡tích, kde svojí nízkou poÅ™izovací cenou, jednoduchostí, nezniÄitelností, snadnou údržbou a možností dobrého uzamknutí splňují vÅ¡echna potÅ™ebná kritéria.

sklad papíru

Další uplatnÄ›ní najdou ve výrobních prostorách pro uložení nářadí, souÄástek, přípravků nebo nástrojů, v kancelářích pro archivaci různorodého materiálu, ve zdravotnictví pro uložení zdravotnického materiálu anebo v supermarketech.

Celá Å™ada tohoto dílenského vybavení je urÄena také pro servisy, laboratoÅ™e, sklady a archivy, zkrátka vÅ¡ude tam, kde je potÅ™eba udržet pořádek a urÄitý systém.
No, a jak je patrno z úvodního rozhovoru, tohle zboží uvítá skoro každý doma ve svéhttps://poruba.ostrava.cz/cs/radnice/urad/odbory/odbor-bytoveho-hospodarstvi-a-udrzby-budov/zivotni-situace/pronajem-garazi-v-majetku-statutarniho-mesta-ostravy-svereneho-mestskemu-obvodu-poruba-smo2013mob-porubaa především v dílně k uložení veškerého potřebného nářadí.

brusiÄská dílna

Vybrané výrobky mohou být dovybaveny doplňkovou výbavoupodle potÅ™eb každého zákazníka. Lze je doplnit policemi, zásuvkami, panely na nářadí, věšáky, háÄky, popřípadÄ› tyÄí na ramínka, zkrátka je možnost variabilního vnitÅ™ního vybavení a uspořádání. Lzetaké vypracovat nabídku pÅ™esnÄ› podle vaÅ¡ich pÅ™edstav.

SkřínÄ› bývají jedno, dvou i třídveÅ™ové, svaÅ™ované, v různých velikostech, barvÄ› i povrchové úpravÄ›. ZabezpeÄení je provedeno buÄ zámky visacími, anebo cylindrickými se dvÄ›ma klíÄi.

UrÄitÄ› si vyberete – z mnoha modelů a podle vaÅ¡ich finanÄních možností!


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup