Služby

Rekvalifikační kurzy – cesta za lepším zaměstnáním


Vzhledem k tomu, že se požadavky na trhu práce stále mění, není někdy lehké najít vhodné zaměstnání. Anebo by to snadné bylo, ale naše kvalifikace mu neodpovídá. Řešením jsou rekvalifikační kurzy, které nabízí Úřad práce.

rekvalifikační kurz

 • K tomu, abyste byli zařazeni mezi zájemce o vybraný kurz, je nutné splňovat několik podmínek.
  • evidence na úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání.
  • odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro vybraný rekvalifikační kurz i pro výkon profese (příslušný stupeň vzdělání, znalosti a dovednosti).
  • zdravotní způsobilost pro absolvování kurzu i pro následný výkon nové profese.
  • potřebnost – dosavadní kvalifikace neumožňuje získání vhodné pracovní pozice.
  • účelnost – po ukončení rekvalifikace existuje reálná šance na získání zaměstnání.

Po schválení kurzu příslušnou komisí uzavře uchazeč s ÚP písemnou dohodu o rekvalifikaci. Poskytované rekvalifikační kurzy jsou z oblasti ekonomiky, obchodu, marketingu, stavebnictví, gastronomie, administrativy, ekonomie a účetnictví a dalších zajímavých oborů.

 • Jejich nabídka je ale logicky odlišná mezi jednotlivými městy.
 • Proto je nutné si vždy nejprve ověřit, zda je vámi vybraný kurz ve vašem městě poskytován.
 • Seznam kurzů najdete na portále MPSV.

školitel kurzu

Náklady na rekvalifikační kurz

Jestliže kurz zprostředkuje Úřad práce, pak hradí náklady na jeho absolvování, ale je možné uhradit i jízdné nebo pojištění pro případ škod. Pokud jste v evidenci uchazečů o zaměstnání, pak máte nárok během rekvalifikace i na podporu. Rekvalifikační kurz si zájemce může zajistit i sám. Stačí informovat svého zprostředkovatele na ÚP, vyplnit formulář a doložit na kontaktní pracoviště. Návrh bude posouzen komisí a po úspěšném absolvování získáte potvrzení o úhradě kurzovného včetně zkoušky.

 • Maximálně se vyplácí 50 000,- Kč na jednoho zájemce o kurz v období tří let.
 • Je ale nutné vědět, že v tomto případě nebude vyplacena podpora při rekvalifikaci ani náklady na jízdné.
 • O podporu v nezaměstnanosti nepřijdete.

DŮLEŽITÉuchazečem o zaměstnání se rozumí fyzická osoba, která není
v pracovněprávním vztahu, nepodniká a nestuduje. Zájemcem o
zaměstnáníse rozumí pracující fyzická osoba, která má zájem o
zprostředkování zaměstnání ÚP.