Služby

Proč se vyplatí ready made společnosti

Ready made společnost může být velmi výhodným způsobem, jak začít podnikat. Proč se vyplatí?

Co je ready made?

Ready made společnosti jsou společnosti založené za účelem dalšího prodeje. Samy o sobě tedy nevyvíjejí žádnou činnost, přestože existují s veškerými náležitostmi. Má dokonce i vlastní účetní historii, pro podnikatele by proto nemělo být problém například získat úvěr.
Po koupi dochází pak k formální změně osoby jednatele a společníka. Nový jednatel si dodatečně může změnit i další náležitosti v podobě názvu firmy, výši základního kapitálu, sídlo nebo dokonce samotný předmět podnikání.
Důležité je, aby byla splněná právě základní podmínka absence historie fungování firmy. U ready made společnosti, u níž zjistíte, že činnost vyvíjela, ačkoli bylo deklarováno, že nikoli, riskujete, že za společností mohou váznout také nevyřešené závazky, které jsou skryté a zároveň splatné až po delší době. A ty by pak v konečném důsledku mohly přirozeně přejít na vás.

odstepny-zavod2

V krajním případě byste se pak museli proti tomuto bránit i soudní cestou. Proto se před koupí jednoznačně vyplatí být obezřetný a vyžadovat garanci bezdlužnosti a nulové obchodní historie společnosti.

Jak se ready made společnost zakládá?

Založení ready made firmy se v principu neliší od jakýchkoli jiných obchodních korporací. Ready made tedy musí mít název, svoje sídlo, IČO a splacený základní kapitál.
Zásadní myšlenkou je jednoduchost celého procesu, kdy nemusí zakládání absolvovat podnikatel sám. V průměru totiž musí projít až osm kroků, což ze zakládání vlastní společnosti činí proces časově a administrativně velmi náročný.
Když si podnikatel zakoupí ready made společnost, obvykle může začít podnikat už do 24 hodin, veškerou dokumentaci má již vyřízenou. Častými klienty tak bývají podnikatelé, kteří se nemají chuť zaobírat nutnou administrativou, ale také developeři či advokáti.
Některé firmy zároveň nabízejí i další služby související s podnikáním – založení virtuálního sídla nebo možnost si půjčit základní kapitál.
odstepny-zavod11

Kolik taková společnost stojí?

V průměru se v současných podmínkách pohybují ceny předzaložených společností okolo 20 000 až 50 000 Kč. V této ceně jsou zahrnuty veškeré služby. V porovnání s tradičními společnostmi však platí, že ready made a.s. nebo ready made s.r.o. jsou samozřejmě dražší. Založení společnostmi standardním způsobem stojí cca 15 000 Kč.
Tímto způsobem lze navíc mimo tuzemských obchodních společností usilovat i o založení těch zahraničních tzv. offshore společností. To může být vzhledem k neznalosti odlišné legislativy pro samotného podnikatele mimořádně náročný úkol.
Pak je ready made společnost dostatečně efektivním řešením. Přestože je nutné samozřejmě přiznat, že finančně náročnějším, ceny v případě těchto ready made dosahují téměř 200 000 Kč.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup