Služby

Kdy se cizinci vyplatí tlumočník?


Cizinec s jazykovou bariérou má v tuzemsku komplikovanější pozici v rámci jednání při mnoha příležitostech. Kde všude využije tlumočnické služby?

Svatba

Ani tak radostná událost, jako je svatba, se neobejde bez určitých úředních formalit. V případě, že plánuje český občan svatbu s partnerem cizincem, je nutná přítomnost soudního tlumočníka.

Snoubenci si tlumočníka musejí zařídit sami. Tato osoba je součástí nejen civilního obřadu, ale i toho církevního. Potřebovat budete zároveň překlad všech dokumentů, jejichž detailní souhrn by vám měla poskytnout matrika.

svatba s cizincem

Jednání na úřadech

Tlumočení pro cizince je nutné též v případě jiných jednání s českými úřady. Nejčastěji v českých podmínkách cizinec přichází do styku zejména s úřadem práce či s finančním úřadem.

Jazyková bariéra může v tomto případě způsobit při pobytu značné komplikace, například proto, že cizinec včas nekontaktuje úřad práce. Kvůli tomu mohou eskalovat některé problémy, jejichž řešení je v konečném důsledku náročnější.

Pohovor na cizinecké policii

Pohovor na cizinecké policii může předcházet vaší žádosti o trvalý pobyt, ale nevyhnete se mu ani v případě již vzpomenutého sňatku.

Tázat se vás u tohoto pohovoru budou hlavně na účel vašeho pobytu. Pokud zde vyvstane jazyková bariéra, opět máte nárok na přítomnost tlumočníka, přičemž se i v tomto případě musí jednat o tlumočníka soudního.

Nostrifikace vzdělání

Shánění soudního tlumočníka se nevyhnete ani tehdy, pokud si budete chtít nechat uznat v Česku dosažené vzdělání.

Žadatel má nárok na tlumočníka v případě skládání nostrifikační zkoušky, která standardně probíhá v češtině. Stejně tak úředně ověřený překlad dokumentů do českého jazyka, pokud je vyžádán, musí vyhotovit právě soudní tlumočník.

podepsání smlouovy

Trestní řízení

V životě nás mohou postihnout i události méně příjemné, při nichž dokonce bývá nutná součinnost policie. Při policejním jednání je v současné době možné jednat výhradně v češtině. Proto je i za těchto podmínek nezbytná přítomnost tlumočníka, a to konkrétně toho soudního. Vyžaduje se, aby zatčený byl s důvody zatčení ve svém rodném jazyce seznámen.

Oproti svému označení tak soudní tlumočník bývá přítomen nejen u soudu, ale právě i v případě trestního řízení.

Nemocnice

Někteří lékaři jsou jazykově lépe vybaveni sami o sobě a jsou proto schopni se se zahraničním pacientem dohovořit. V mnoha situacích však může být přítomnost tlumočníka užitečná.

Zákon o zdravotních službách přímo v tuzemsku stanovuje, že pacient má právo na srozumitelnou komunikaci, což prioritně využívají například lidé se sluchovým handicapem. Přítomnost tlumočníka nicméně může ulevit i cizincům, neboť pohyb v nemocnici je stresovou záležitostí, která je jazykovou bariérou ještě umocněna.