Zboží

Jaké zvolit vodovodní potrubí


Vodovodní potrubí musí být vyrobeno z takového materiálu, který odolá působení mnoha vlivů. Roury a tvarovky, které tvoří kanalizační systém, se z tohoto důvodu vyrábějí z vysoce odolného PVC. Nejpoužívanějším venkovním kanalizačním systémem je takzvané KG potrubí, které je určené pro ležaté vedení odpadních a dešťových vod.

vodovodní potrubí

o Tento typ potrubí je možné využít i ve vnitřních prostorách budov.
o Není ale vhodné v místech, kde je stálá teplota vyšší než 60 °C.
Odpadní roury KG můžete vybírat podle prostředí, do kterého budou instalovány. Rozdělují se do několika pevnostních tříd (SN4, SN8, SN12, SN16). Nezbytnou součástí potrubních systémů jsou kolena, odbočky, spojky, redukce, přechodky. Jiné typy potrubí obsahují zátky, víčka, čistící kusy či zpětné klapky.
· Všechny uvedené systémy jsou plně kompatibilní se systémem revizních šachet.

Odpadní roury podle tuhosti

Základní variantou rour pro běžné uložení v místech, kde se nepředpokládá větší zátěž, je odpadní roura s kruhovou tuhostí SN4. Pod vozovky nebo pod základy novostaveb je vhodné využít zesílenou variantu s kruhovou tuhostí SN8. Tento typ je vhodný do míst jak s větším zatížením, tak i s menším krytím. Za jednu z hlavních výhod se také považuje rychlá a jednoduchá montáž i velice příznivá cena.

arumatura

o Podobné vlastnosti jako typ SN8 mají odpadní roury s kruhovou tuhostí SN12.
o Tento typ snese ještě větší zatížení, a proto se využívá pro vedení potrubí pod frekventované vozovky nebo pod základy staveb i většího rozsahu nebo tam, kde je do budoucna počítáno s větší zátěží.
Jestliže si nejste jisti výběrem, pak není problém kontaktovat odborníky, kteří vám vše propočítají a navrhnou nejvhodnější řešení pro vaše vodovodní potrubí. Vše tak bude vyřešeno i v souladu se všemi platnými předpisy.