Služby

Zateplení fasády domu


Zateplování budov je velice výhodné z mnoha úhlů pohledu. Kvalitní zateplení může uspořit až šedesát procent nákladů na vytápění. A to už je v ročním vyúčtování jistě znát. Zateplení fasády domu má také velký přínos pro zdraví osob žijících v objektu.

  • Mnoho lidí trpí různými alergiemi z důvodu působení plísní.
  • Zateplením se tyto nežádoucí mikroorganismy eliminují a tím se zvýší hygiena bydlení.

fasády

Tento proces je ale výhodný i pro majitele nemovitostí, kteří mají byty z důvodu dobré investiční příležitosti. Zateplení totiž zvyšuje hodnotu objektu nejen z užitného hlediska, ale také z hlediska estetického. K zateplení se využívají pouze certifikované a schválené materiály, které prošly náročným procesem znaleckých posudků.

Originální patentové lešení

Při rekonstrukčních nebo stavebních pracích je v mnoha případech nepostradatelným pomocníkem lešení. Tento prvek musí vyhovovat všem bezpečnostním požadavkům a také je nutné, aby splňovalo účelovou efektivnost. Zakoupení lešení je finančně náročné a také je mnohdy problém s jeho uskladněním v době, kdy není zapotřebí. Proto bývá lepším řešením jeho pronájem. Půjčovna lešení zajistí lešení, které bude plně vyhovovat konkrétní stavbě i podmínkám, ve kterých se budou stavební práce realizovat.

  • Jednou z možností je fasádní lešení SPRINT.
  • Jedná se o originální patentové lešení, které umožňuje snadnou manipulaci s podlahovými prvky v již hotovém lešení. I při tomto procesu je zachována vysoká tuhost konstrukce.

zateplení domu

Revitalizace zabrání nevratnému poškození

Každá stavba potřebuje po nějaké době opravy a rekonstrukce. Problém může nastat především ve chvíli, kdy díky stárnutí domu dojde k zatékání do samotné konstrukce střešním pláštěm. Jedná se o nehody, které je nutné řešit neodkladně. Revitalizace panelových domů je tedy nutná především proto, aby se zabránilo vzniku nevratných škod.

  • U panelových domů se jedná ve většině případech o poškození asfaltového povrchu vlivem povětrnostních vlivů a působení UV záření.
  • Tím, že se asfaltový povrch naruší, objevují se v něm trhliny a srážkové vodě už nic nebrání v proniknutí hydroizolační vrstvou do konstrukce.