Zboží

Základní vybavení sociálního zázemíplechové žluté skříňy, zámky

ZamÄ›stnanci, kteří se musí v zamÄ›stnání pÅ™evlékat do pracovního odÄ›vu, musí mít pro své osobní vÄ›ci vlastní místo pro jejich bezpeÄné uložení. VÄ›tÅ¡inou se jedná o provozy, kde je velká pravdÄ›podobnost uÅ¡pinÄ›ní civilního odÄ›vu a taky tam, kde je pÅ™edepsaný urÄitý pracovní dres, který reprezentuje danou spoleÄnost. PÅ™evleÄením do pracovního odÄ›vu se ale nebráníme jen uÅ¡pinÄ›ní svého civilního. PÅ™edevším se zamÄ›stnanci pÅ™evlékají do pracovního odÄ›vu kvůli bezpeÄnosti práce. Na provozech, kde se pracuje u strojů nebo s různými nebezpeÄnými látkami, je pracovní odÄ›v pÅ™edepsaný smÄ›rnicí a její poruÅ¡ení může stát zamÄ›stnance nemilou pokutu nebo dokonce výpovÄ›Ä. K uložení civilního odÄ›vu a ostatních osobních vÄ›cí je vhodná plechová Å¡atní skříň, kde si každý zamÄ›stnanec může své svrÅ¡ky bezpeÄnÄ› odložit.

Každý musí mít svůj odkládací prostor

Každý zamÄ›stnance musí mít vyhrazen svůj osobní prostor pro ukládání svého civilního odÄ›vu. VÄ›tÅ¡inou se jedná o prostor, který je rozdÄ›len podle pohlaví a každý má pÅ™idÄ›lenu jednu nebo dvÄ› skříňky, které jsou urÄeny jen pro jednu osobu. V žádném případÄ› by se nemÄ›lo stát, že bude jeden úložný prostor používán vícero zamÄ›stnanci. Týká se to hlavnÄ› takových provozů, kde se pracuje na více smÄ›n. Odkládací prostor by mÄ›l být nejen bezpeÄný, ale i hygienický. Asi by se nikomu nelíbilo, kdyby se mÄ›l po ranní Å¡ichtÄ› pÅ™evlékat do civilního odÄ›vu, který páchne zatuchlinou. NaÅ¡tÄ›stí jsou Å¡atní plechové skříňky vybaveny průduchy, které umožňují cirkulaci vzduchu a nemůže tak dojít k nepříjemnému zatuchlému zápachu vaÅ¡eho civilního odÄ›vu.

Najdou využití jak na pracovišti, tak doma

Kovové šatní skříňky najdou využití všude tam, kde je zapotřebí se převléknout. Ať už se jedná o těžký provoz nebo domácí dílnu, jejich uplatnění je všestranné. Vyrábí se z kvalitního plechu a můžete si dokonce vybrat z několika barevných variant.

tmavá místnost, skleněné dveře