Zboží

Žádné podlaží není překážkou


PÅ™i rekonstrukcích domů, pÅ™i stavbách nebo i jen pÅ™i drobných stavebních úpravách se vÄ›tÅ¡inou neobejdeme bez LEÅ ENÃ. Jednou z možností by bylo použití nÄ›kterého delšího žebříku, ale to by bylo mnohdy i životu nebezpeÄné.
· Jestliže se jedná o nerovný nebo špatně zpevněný terén je tato možnost přímo hazardováním se zdravím i životy řemeslníků.

stavba lešení

Trubkové leÅ¡ení nemá s nerovnostmi nebo sklonem podlaží vůbec žádný problém a dokáže je snadno pÅ™eklenout. Tento typ leÅ¡ení je také velice vhodný u staveb, které mají atypické konstrukce nebo u tÄ›ch, které jsou Älenité. To bývají vÄ›tÅ¡inou historické objekty. StaÄí se podívat na nÄ›které historické budovy z období gotiky.

Každý Å™emeslník jistÄ› potvrdí, že práce na ploÅ¡inÄ› leÅ¡ení je pro nÄ›ho mnohem pohodlnÄ›jší a bezpeÄnÄ›jší.
· Dalším pozitivem, které je oceňováno je i to, že si může pracovník téměř vše přinést s sebou a nemusí neustále slézat dolů.

BezpeÄí a pohodlí

Jestliže se bude jednat o stavební firmu, která má zapotÅ™ebí dennÄ› ke své práci leÅ¡ení, bude jistÄ› vhodnÄ›jším Å™eÅ¡ením přímo koupÄ› tohoto zařízení. Pak bude staÄit najít firmu, která se zabývá touto problematikou komplexnÄ›. Majitel domu, který potÅ™ebuje jen obÄasnou nárazovou opravu, bude asi problém Å™eÅ¡it pronájmem. Poté, co by skonÄil s prací, by bylo těžké nÄ›kam rozebranou konstrukci uskladnit.

stavba

· Trubkové leÅ¡ení zaruÄuje
o vysokou variabilitu ustavení– v podstatě není žádná stavba natolik atypická, aby se k ní nemohlo lešení postavit.
o bezproblémové překonání veškerých terénních nerovností– lešení je možné postavit prakticky všude.
o dostateÄnÄ› velkou pracovní plochu pro Å™emeslníky– Äím je plocha vÄ›tší, tím je pro pracovníky bezpeÄnÄ›jší.
Zvolení si té správné a spolehlivé firmy, která zajistí dodávku a řešení všech typů lešení vám zajistí, že i výsledky vaší práce budou perfektní.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup