Služby

Výkaz výměr vám pohlídá spotřebu materiálu na stavbě


Než zaÄnete budovat základy, vytvoÅ™te si řádný rozpoÄet, který odhalí jakýkoli problém, zejména ten finanÄní. NejdůležitÄ›jší Äást podhoubí pak tvoří výkaz výmÄ›r.
Postavit dům vlastnÄ› není ani zas tak složité, jde o Äirou matematiku. Nemusíte se bát, tyto jednoduché rovnice zvládnete i vy levou zadní. Například tuto: Na kvádr o rozmÄ›rech X x Y x Z potÅ™ebujete tolik cihel, na trámy tolik dÅ™eva, na stÅ™echu tolik krytiny. Každý projekt by na tento základní výpoÄet mÄ›l pamatovat.

projekt

Jedná se vlastně o dokument, který obsahuje celkový soupis materiálu a prací, které se budou prolínat celou stavbou. Vše tu najdete v měrných jednotkách, takže vám nebude nic chybět.

Výkaz výmÄ›r je již roky prověřený praxí Å™ady stavebních vedoucích, kteří si bez nÄ›j ani svůj každodenní chléb nedokážou pÅ™edstavit. Pomůže vám pÅ™edevším pÅ™i vyhledávání té správné firmy, které takový projekt, jakým rodinný dům beze sporu je, svěřit. Můžete vyzkouÅ¡et hned nÄ›kolik možností, kdy vám takové spoleÄnosti veÅ¡keré práce a materiál nacení. Pak si už jen snadno porovnáte pro vás tu nejvýhodnÄ›jší nabídku.

Máte již hotovo? Co vás bude Äekat dál?
Druhé místo v této oblasti si získal položkový rozpoÄet. Jedná se vlastnÄ› o totéž, jen s doplnÄ›ním aktuálních cen. Můžete jej využít jako kontrolní listinu pro koneÄné porovnání. V neposlední Å™adÄ› ho budete potÅ™ebovat jako dokument k žádosti o financování hypoteÄním úvÄ›rem.
VÄ›tÅ¡inou ten, kdo staví svépomocí, se bez tohoto výkazu obejde. PrávÄ› proto není souÄástí projektové dokumentace a každý klient si jej objednává zvlášť. Dodání vÄ›tÅ¡inou trvá okolo 10 dní.

stavba

Jaké položky vlastně obsahuje?
· zemní práce – napÅ™. hloubení Å¡achet
· základy – beton základových konstrukcí nebo zdí
· úpravy vnějších povrchů – penetrace, vnější omítka stěn
· vnitÅ™ní vybavení domu – rozpis interiérových dveří vÄetnÄ› jejich modelu a způsobu otevírání, kování, typy oken

Kvalitní dodavatel vám poskytne nejprve vzor a zároveň vám vÅ¡e dobÅ™e vysvÄ›tlí. Stanovení správného rozpoÄtu je velmi důležité. Navíc si tím tak vÅ¡e usnadníte a nic nepříjemného vás nepÅ™ekvapí.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup