Služby

Co znamená nostrifikovat vzdělání?

Nostrifikace vzdělání aneb ověření vzdělání, které se uskutečnilo v jiné (cizí) zemi, než je Česká republika. Ptáte se, za jakým účelem probíhá nostrifikace vysokoškolských diplomů, či středoškolského vzdělání?
Důvodů může být mnoho. Mezi nejčastější důvody ovšem patří ověření předchozího vzdělání za účelem dalšího studia či získání kvalifikované pracovní pozice. Zajímá Vás, jak ověření vzdělání probíhá?

Podmínky nostrifikace

Zahraniční vzdělání cizinců může být v České republice ověřeno za pomoci krajských úřadů, veřejných vysokých škol či ministerstva. Pomoc s nostrifikací vzdělání můžete najít i u pracovní agentury IRS Czech, která Vám s realizací ověření diplomů či vysvědčení může být nápomocná.
Co budete potřebovat, pokud si chcete zažádat o nostrifikaci diplomu? V tomto případě musíte doložit legalizovaný, či úředně ověřenou kopii Vašeho vysokoškolského diplomu. Dále je nutné dodat informace a Vašem působení na škole a udat rozsah a obsah Vaší výuky.

pečeť

Je nezbytné také zaplatit správní poplatek s prokázat, že máte jako místo pobytu uvedenou Českou republiku. O nostrifikaci diplomu může kromě fyzické osoby žádat také rodič neplnoletého dítěte, které se chystá pokračovat ve studiu v České republice.

Průběh nostrifikace

Pokud dodáte všechny náležité dokumenty a poplatky určitému úřadu, veřejné vysoké škole, ministerstvu či vhodné pracovní agentuře, bude Vaše žádost o ověření vzdělání posouzena.
V určitých případech může dojít i k shovívavým situacím, ve kterých jde o určitou dohodu mezi státy. Jedná se o zjednodušenost v uznání diplomu, který byl vydán v cizí zemi.
V případě České republiky se může jednat například o benevolence spojené se Slovenskou republikou. Po posouzení mohou nastat tři situace: schválení, zamítnutí, nebo v částečných neshodách možnost nostrifikační zkoušky.

podpis

Nostrifikační zkouška

Jedná se o situaci, kdy Vám ověření vzdělání nebylo ani přijato, ani odmítnuto. Nastaly menší neshody, které se mohou vyřešit pomocí nostrifikační zkoušky. Jedná se o srovnávací zkoušku, která porovnává uchazečovo dosažené vzdělání s kvalifikačními předpoklady České republiky.
Ne v každých zemích se totiž vyučují stejné věci za stejných podmínek, a proto je důležité v případě nesrovnalostí tyto věci ověřit.
Nostrifikační zkoušky zajišťuje krajský úřad nebo ministerstvo. Určují také rozsah o obsah ověřovací zkoušky, který s liší podle toho, o jaký obor vzdělání se jedná.
V případě, že uchazeč v nostrifikační zkoušce uspěje, bude mu doručena nostrifikační doložka, která mu umožní následovné studium nebo kvalifikační práci v České republice. V případě, že se u uchazeče během nostrifikační zkoušky objeví určité nedostatky, může být nostrifikace uchazečovi zamítnuta.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup