Služby

Učení se počítačovému umu


PoÄítaÄe a notebooky jsou dnes neoddiskutovatelnÄ› běžnou souÄástí domácností a zdaleka neslouží jen pro hraní her a posílání emailových zpráv. Můžete být uživatel, který svůj „komp“ používá hlavnÄ› na zábavu, brouzdání internetem, pro zálohování fotek, anebo na nÄ›m naopak pracujete každý den v práci. Taky to může být nÄ›co mezi vyjmenovaným, to není až zas tak podstatné.
monitory s PC klávesnicí a poznámkami
Důležité je, že u vás vždy existuje nÄ›jaký ten prostor vyhrazený pro zlepÅ¡ení uživatelských znalostí takových Äi makových aktivit s pomocí PC provádÄ›ných. A na to evidentnÄ› reagují centra nabízející služby v oblasti odborných Å¡kolení. Å kála nabídek firem zabývajících se poÄítaÄovou gramotností je opravdu Å¡iroká. Rovněž výbÄ›r konkrétního výukového stÅ™ediska, je možné provést z pomÄ›rnÄ› obsáhlé kvantity dostupných. NejvÄ›tší množství velkých firem sídlí v Praze, ale výjimkou už nejsou jejich poboÄky i v mÄ›stech ostatních.
stojící žena s otevřeným notebookem v ruce
VýÄet z rozliÄných pÅ™ednášených modulů pak Äítá například:
 
•             základní práci s PC
•             kurzy zaměřené na práci v odliÅ¡ných operaÄních systémech
•             psaní vÅ¡emi deseti
•             bezpeÄné používaní informaÄních technologií
•             balíky kancelářských programů, práce s databázemi
•             grafiku a design
•             serverové služby
•             tvorbu webových stránek a aplikací
 
Samotné uÄení může probíhat v různÄ› velkých skupinách, nicménÄ› flexibilita nabídky je znaÄná. Lze domluvit i lekce individuální, dokonce nemusí jít nutnÄ› o návÅ¡tÄ›vu přímo stÅ™ediska, Å¡kolitelé Äasto vyrážejí za Å¡kolenými do firem, úřadů, Å¡kol, a tak dále. V případÄ› varianty, kdy se lektoÅ™i za zákazníky dopravují, se samozÅ™ejmÄ› poÄítá s nutnou vybaveností potÅ™ebnou výpoÄetní technikou.
poÄítaÄová třída
Což neznamená vÄ›tÅ¡inou nic jiného, než, že postaÄí samotný kompjútr nebo notebook s přísluÅ¡ným softwarem Äi aplikací, tedy tím, co by mÄ›lo být pÅ™edmÄ›tem výuky. Zvolíte-li variantu s návÅ¡tÄ›vou uÄebny přímo v areálu daného výukového centra, Äeká vás prostor plnÄ› vybavený pro zdárné absolvování daného kurzu. Ten je zpravidla zakonÄen certifikací, chcete-li osvÄ›dÄením o dosaženém druhu a stupni znalostí a umu. Což není jen papír, který může zdobit stÄ›nu ve vaší pracovnÄ›, jde pÅ™edevším také o plusový bod do textu vaÅ¡eho profesního životopisu.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup