Vzdělání

Co by měl zvládnout předškolák


Když jsem byla předškolákem já, mou hlavní starostí bylo především hraní si s ostatními dětmi a vymýšlení lumpáren. U zápisu do první třídy jsem učitelce ukázala, že umím nakreslit sluníčko, řekla velice krátkou básničku a představila se. Když se někdo uměl podepsat, jednalo se o příjemný bonus. Co se jiných dovedností týče, samozřejmě jsme museli zvládnout převléknout se a základní hygienu. Dnes si školy často kladou na děti nastupující do první třídy hodně vysoké nároky.

sada voskovek

1.      Hrubá motorika

Hrubá motorika u dětí je velice důležitá. Nedostatky se projevují především nemotorností a častým padáním. Předškolák by měl zvládat základní pohybové dovednosti, jako je chůze, běh z bodu A do bodu B, přeskočit překážku, umět chodit rovně po úzké ploše – provaz na zemi, obrubník apod. Dítě by také mělo zvládnout chytit a hodit míč, skákat přes švihadlo a mělo by zvládnout jednoduchý rytmický pohyb. Hrubá motorika se většinou u zápisu netestuje a v podstatě není ani moc důležitým faktorem pro přijetí do školy.

2.      Jemná motorika

Jemná motorika je už důležitější, děti, které ji nemají dobrou, většinou špatně píšou, neuvolní ruku při psaní, čtení či výtvarné výchově. Děti pak nerady kreslí, se psaním bojují a třeba tvoření z modelíny je pro ně zlým snem. Jemnou motoriku děti trénují každý den. Měly by zvládnout běžnou denní hygienu, držet správně tužku, či pastelku a dokázat smuchlat třeba papír.
věž z kostek a rukavice

3.      Vědomosti a rozumové dovednosti

Děti v podstatě nemusí mít žádné vědomosti ani jiné rozumové schopnosti. Děti se vše budou učit od počátku, měly by však mít povědomí o tom, že existují čísla, písmena a že se o tom bude něco učit. Mezi dětmi jsou při nástupu do první třídy většinou veliké rozdíly, které se ale ve většině případů srovnají během prvního roku. Pokud jsou děti hodně dopředu, pak mají často problémy ve škole s tím, že se nudí.