Bydlení

Typické vlastnosti dřevěných venkovních roletJednou z efektivních možností, jak bránit průchodu Slunce do místnosti, jsou venkovní žaluzie a rolety. Čím se vyznaÄují výrobky z tradiÄního materiálu, který lidé používají již tisíce let?
zatažená okna.jpg

· Kouzlo přírodního materiálu uchvátí téměř každého, kdo jej na první pohled na vlastní oÄi spatří. Málokdy se stává, že by nÄ›kdo dal radÄ›ji pÅ™ednost chladným hliníkovým lamelám pÅ™ed jedineÄnou barvou a vzory sibiÅ™ské, kanadské a skandinávské borovice bez suků a prasklin.

· Lamelový krunýř se plynule pohybuje po vodicích lištách z kompaktních, extrudovaných slitin hliníku. Lišty jsou pochopitelně osazeny krycími prvky ze stejného materiálu, jako jednotlivé lamely.

· DÅ™evÄ›né rolety se montují buÄ jako souÄást novostavby do speciálních pÅ™edem pÅ™ipravených dutin, nebo dodateÄnÄ› ve formÄ› pÅ™edsazeného ostÄ›ní. Kotvení mechanismu se provádí vždy v závislosti na stavebním materiálu, podle toho se volí speciální prvky (hmoždinky, závitové tyÄe apod.)

· Ovládací mechanismus pohání elektromotor. Uvádí se do provozu buÄ nástÄ›nnými spínaÄi, Äasovými relé, nebo prostÅ™ednictvím dálkového ovladaÄe. Mechanismus lze napojit do systému tzv. chytré domácnosti. NaklápÄ›ní lamel a pohyb rolet může být ovládán v závislosti na poÄasí – na intenzitÄ› sluneÄního svitu, na okamžiku západu a východu Slunce, na smÄ›ru a rychlosti vÄ›tru, na deÅ¡Å¥ových a snÄ›hových srážkách.

· DÅ™evÄ›né komponenty v průbÄ›hu výroby prochází pevnostním atestem a na závÄ›r se moří namáÄením v lázni, kde nasáknou dvojnásobek moÅ™idla ve srovnání s běžnými nátÄ›ry. Vzniká tak velmi pevný a kompaktní materiál, který odolává povÄ›trnostním vlivům a různým dÅ™evokazným houbám, plísním, a Å¡kůdcům. Lamely nepraskají, nevysuÅ¡ují se Sluncem, odolávají vzduÅ¡né vlhkosti.

· Životnost celé konstrukce ze slitiny hliníku v kombinaci se dřevem, jehož původ nezapře drsné severské klima, většina renomovaných výrobců deklaruje na více než 50 let.
stažená roleta.jpg

· Díky svému Å¡piÄkovému provedení po technické stránce v souladu s jedineÄným designem, jaký mohou nabídnout jen přírodní materiály, je lze montovat prakticky na jakoukoli stavbu, nebo historicky cenný objekt. Setkáte se s nimi v restaurovaných zámeckých areálech, v luxusních hotelích, provázet vás mohou v horských sportovních centrech, anebo jimi můžete vyzdobit tÅ™eba lodžii v panelovém domÄ›.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup