Zboží

Strom života Vám přinese vitalitu


ProÄ byste nemohli využít sílu stromů pouze objímáním, abyste naÄerpali energii, kterou stromy vydávají? Vy můžete pÅ™ece získat mocnou sílu a energii i docela obyÄejným způsobem

Z dÄ›jin lidstva víme, jak v dřívÄ›jších dobách, kdy civilizace byla jeÅ¡tÄ› v plenkách, byli lidé tak blízce spjati s přírodou. RozumÄ›li každému úkazu na nebi, vnímali každé zaÅ¡evelení v korunách stromů, všímali si chování zvěře. Ale hlavnÄ› si z tÄ›chto pro nás zanedbatelných vÄ›cí brali ponauÄení. Oni prostÄ› vÄ›dÄ›li, že se, napÅ™. blíží tuhá zima, aniž by mÄ›li nejnovÄ›jší meteorologické stanice.strom

Přírodu ctili a stala se jejich průvodcem života.

Jejich necivilizované rituály k různým příležitostem se pořádaly na místech, kde se nacházel, napÅ™. majestátní strom. PozdÄ›ji si strom lidé urÄili, jako národní symbol. Pro ÄŒechy se, napÅ™. národním stromem stala lípa.

Ze stromů vyzařuje ohromná síla života!

ProÄ nÄ›kteří lidé chodí do lesa a parků a objímají je? Ne proto, aby byli zajímaví. Ale proto, aby naÄerpali energii. Strom se stal bÄ›hem dÄ›jinného bÄ›hu symbolem života!stromík

A proÄ tomu tak je?
· V korunách stromů si našli místo k životu ptáci.
· Stromy jsou zdrojem cenného dřeva.
· Stromy nám dávají plody, které nás chrání před hladověním.
· Poskytují stín pÅ™ed sluneÄními paprsky.
· Chrání nás pÅ™ed nepříznivým poÄasím.
· Jejich listy, kůra nebo kvÄ›ty nás dokážou vyléÄit z nemocí.

StaÄí to k tomu, abyste i Vy pochopili, proÄ se o stromech mluví, jako o stromech života?

A to jsme se jeÅ¡tÄ› nezmínili o tom, kolika dÄ›jinných zlomků je strom svÄ›dkem. Jakému poÄasí musel Äelit. Kolikrát se zmítal v deÅ¡ti, vÄ›tru, kolikrát musel vytrpÄ›t mráz a nánosy snÄ›hu, a pÅ™esto zůstal pevnÄ› stát po celou dobu svého bytí. Už jenom jeho pevné koÅ™eny a výška sahající k nebi musí být pro Vás neuvěřitelným zážitkem, když se zamyslíte nad tím, kolik toho takový obyÄejný strom zažil. Kdyby tak mohl mluvit, viÄte?