Zboží

Stroje, které podpoří každé výrobní odvětví


Tentokrát se podíváme na nepoddajný materiál, kterým je v podstatě dřevo, plast nebo hliníková slitina. Samozřejmě existuje ještě další, záleží na tom, z čeho má být komponent vyrobený a k jakému účelu bude sloužit. Jenomže aby vznikly produkty přesně na míru a také pasovaly do dalších výrobních těles, poté je nutné je s přesností opracovat a vytvarovat. K tomu naštěstí slouží obráběcí stroje, které si velmi snadno poradí s tímto materiálem a vytvarují ho do výsledné podoby. I v tomto případě se budou tyto obráběcí stroje od sebe lišit, což je celkem přirozené, záleží totiž hlavně na tom, k jakému obrábění se budou používat. Je ale pravdou, že například automobilový, stavební průmysl se bez nich neobejde, stejně tak práce s kamenem, dřevem, mramorem, sklem atd. Jednoduše řečeno obráběcí stroje jsou efektivními pomocníky.

obráběcí stroje

Počítač v akci

V současné době není ani divu, že hlavním aktérem bude ve výrobě počítač. CNC obráběcí centra se totiž neobejdou bez řídicích systémů, kde se nachází analogový nebo digitální počítač. CNC je v podstatě zkratka, která v překladu značí počítačové číslicové řízení – „Computerized Numerical Control“. Tyto víceúčelové stroje pracují tudíž s velkou přesností, což je samozřejmě pochopitelné. Také jsou součástí různých výrobních odvětví. Jejich výhodou je, že se dá s velkou přesností stanovit výsledná podoba sortimentu a samozřejmě díky tomu se zamezí i větším ztrátám na zmetkovosti. Nikdo totiž neumí s takovou přesností a rychlostí vyrobit produkt, tak jak se to děje právě díky CNC obráběcím centrům.

frézování

Dřevo je nádherný materiál

Přírodní materiál se sice velmi dobře opracuje i ručně, ale přece jenom to dlouho trvá a opět nemůže se jednat o sériovou výrobu. Nicméně ani v tomto případě není nutné propadat nějaké panice, protože v takovém odvětví se mohou nasadit CNC stroje na dřevo a v podstatě stačí jen naladit správné hodnoty, které jsou nutné například k výrobě nábytku, dveří, oken a dalších dřevěných komponentů.