Zboží

Stáří přináší komplikace s pohybem


Pokud k vám byl život krutý natolik, že vám znemožnil svobodný a volný pohyb, tak je na místÄ›, abyste si tento hendikep alespoň trochu usnadnili. VždyÅ¥ není nic horšího, než když se ÄlovÄ›k najednou zaÄne vÅ¡ude cítit jako ve vÄ›zení, jako když má pocit, že se ocitnul v pasti. A to zdaleka není jen otázka trvale tÄ›lesnÄ› postižených lidí, ale také lidí s doÄasným úrazem, který výraznÄ› omezuje jejich pohyb, a samozÅ™ejmÄ› i stárnoucích lidí, což je tím pádem tématem nás vÅ¡ech, neboÅ¥ stáří si na každého z nás poÄíhá, o tom není pochyb.
invalida na vozíku.jpg
Takže si pÅ™edstavte, jak to budete dÄ›lat, až budete mít na krku nÄ›kolik křížků a váš byt, který vám nyní pÅ™ijde být tak útulný a dokonalý vás najednou chytí do pasti. TÅ™eba kvůli tomu, že se nebudete schopni svépomocí dostat po schodiÅ¡ti do patra. A to je pořádná svízel, neboÅ¥ tak se pÅ™ece nedá žít! A je naivní si myslet, že až ten Äas pÅ™ijde, tak svůj byt pÅ™estavíme na bezbariérový. To není tak snadné, ne vÅ¡ude je to možné, a ne každý má na takové stavební úpravy dostatek penÄ›z. A ani o stÄ›hování nemůže být Äasto Å™eÄ, protože právÄ› staří lidé jsou nejvíce konzervativní a jen velice neradi opouÅ¡tÄ›jí místo, na které jsou zvyklí. OvÅ¡em jejich situace nemusí být o mnoho lepší ani v případÄ›, kdy v daném bytÄ› žijí se svým partnerem – i tomu postupnÄ› ubývají síly a nemůže vás pÅ™emísÅ¥ovat po schodech.
boÄní schodiÅ¡tÄ›.jpg
Navíc by bylo velice krátkozraké pÅ™edpokládat, že pÅ™edÄ›lat vlastní byt nám postaÄí. I kdybyste si svůj byt zmÄ›nili jakkoli k lepšímu, tak ve vaÅ¡em okolí budou stále desítky dalších bytů, kam chodíte k přátelům na návÅ¡tÄ›vu, a kde pÅ™ekážky i nadále pÅ™etrvají. V takové situaci je mnohem lepší pořídit si Å¡ikovnou pomůcku, která vám s pohybem po schodech pomůže. PoÅ™iÄte si schodolez, kterých vás pÅ™epraví dolů anebo nahoru po schodech snadno a rychle a bez námahy, a to kdekoli budete. JistÄ› se vám tak výraznÄ› uleví.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup