Zboží

O Poppers koluje na Internetu mnoho mýtů


Praskání lahviček

Pochází z poloviny dvacátého století a tehdy se poprvé objevil ve farmaceutickém průmyslu jako léčebný preparát na rozšiřování cév. Užívali jej pacienti s anginou pectoris a inhalovali těkavé výpary přímo ze skleněné lahvičky. Říkali jí kouzelná lahvička, neboť jim pomáhala v těžkých chvílích nemoci a název Poppers odvodili podle praskání naříznutého skla drobné kapsle, jejíž hrdlo bylo možno snadno odlamovat přímo dvěma prsty.
asiatka v klobouku.jpg

Nebezpečná hořlavina

Je o ní známo, že je to hořlavina. Nutno ovšem podotknout, že jde o hořlavinu první třídy nebezpečnosti. Výrobci na tuto skutečnost upozorňují a často se stává, že ji lidé užívají spolu se zapálenou cigaretou. Její oxidativní účinnost lze přirovnat k benzínu, proto s každou lahvičkou zacházejte s nejvyšší opatrností.

Skladování

Doporučuje se skladovat tyto látky v chladničce a uzavřené neprodyšnou zátkou. Jsou velmi těkavé a při pokojové teplotě mají tendenci se uvolňovat mnohem více. Měli byste pamatovat i na ostatní členy domácnosti a nenechávat je nikdy bez dozoru, zejména dbejte, aby se nedostaly do rukou dětí, nebo lahvičku nerozkousali domácí mazlíčci.
jahoda na vodě.jpg

Užívání preparátů má svá přísná pravidla

Látky na bázi amyl a amylnitritů jsou považovány za nebezpečné chemikálie při kontaktu s pokožkou a při požití. Lze to přirovnat k situaci, kdybyste se napili syntetického ředidla (terpentinu nebo acetonu). Jsou to koncentrované chemikálie a z toho důvodu je také žádoucí s nimi zacházet pouze jako s těkavou látkou, jejíž účinky lze využít výhradně při vdechování výparů. Čichání látky samo o sobě nebezpečné není, vždy jde o míru koncentrace, což platí u všech chemikálií. Toluen také můžete čichat, přivodíte si tím ovšem poleptání sliznice, zatímco u Poppers pouze uvolníte hladké svalstvo, snížíte krevní tlak a navodíte euforické stavy.