Zboží

Proč se lidé vrací k vytápění dřevem, peletami a uhelnými briketami


Energetická krize posledních let donutila mnoho domácností přehodnotit své životní zvyklosti a zamyslet se zejména nad využíváním zdrojů pro vytápění obytných prostor. Proto jsme také zaznamenali obrovský nárůst zájmu o přechod na vytápění tuhými palivy, zatímco plynové kotle již zůstávají stranou zájmu. Zkrátka počáteční boom výstavby plynofikace obcí na počátku devadesátých let minulého století je ten tam a ekonomické hledisko již převažuje nad pohodlím, které plynové topení skýtá.

dřevěné pelety

Touha topit dřevem, dřevěnými peletami, uhlím a uhelnými briketami postupuje svým rozmachem mezi rodinné domy i rekreační objekty nebývalou rychlostí, což můžeme svým způsobem vnímat velmi pozitivně, protože se tím také udržuje ekonomická stabilita naší země, související s nezaměstnaností a zejména zadlužeností. Každý pozitivní krok ve směru odlehčení rodinám, co se týče financí, je vítaný, a totéž lze říci i o briketovacích linkách, které dodávají na trh žádaný topný zdroj.

Briketovací lis anebo jeho příbuzný peletovací lis jsou dnes vítanými společníky a roste o ně zájem mezi lidmi stejně rychle, jako uvadá touha po komfortním topení plynem, ale i elektrokotlem či elektrickými přímotopy. Elektřina a plyn jsou totiž komodity na trhu velice vrtkavé a právě díky vývoji situace posledních dvou let se mnoho rodin snaží najít jiná řešení a tento problém obejít.

uhelné brikety

Do hry také zasahuje dnes již lépe dostupná fotovoltaika či využívání propan-butanu nebo zásobníků s čistým propanem a spolu s nimi je topení dřevem, uhlím či briketami zažitou metodou, osvědčenou, a také stále nejlevnější. A je zde ještě jedna zajímavá věc – kdyby se totiž stalo, že se z trhu bude vytrácet palivové dřevo i uhlí a bude jej nedostatek, stále je možnost nasbírat v nouzi dřevo v lese, zatímco v nouzi, pokud vám někdo „uzavře kohout s plynem nebo vypne elektřinu“ budete muset obléknout kabát a doma mrznout.