Zboží

Na těžká břemena jedině s autojeřábem


BěžnÄ› si s nakládkou a vykládkou vystaÄíte sami, pokud jde o vÄ›ci nízké hmotnosti. NÄ›kdy vÅ¡ak je tÅ™eba manipulovat i s mnohem těžšími bÅ™emeny. Týká se to tÅ™eba nejrůznÄ›jšího materiálu nutného ke stavbÄ›. V tuto chvíli už ale potÅ™ebujete nÄ›Äí pomoc.

Autojeřáb je spolehlivý pomocník, který si poradí i s opravdu těžkými břemeny a pomůže při manipulaci s jakýmkoli materiálem. Kde ho sehnat, když potřebujete jeho služby? Pronajměte si ho i s vyškolenou obsluhou.

plošina

Kdekoli po Praze nebo StÅ™edoÄeském kraji

Pokud potÅ™ebujete autojeřáb kdekoli po Praze nebo StÅ™edoÄeském kraji, volte nás . Za sebou máme více jak 10 let bohatých zkuÅ¡eností a realizovaných zakázek. Pracujeme spolehlivÄ› a bezpeÄnÄ›.

Nabízíme především následující práce:

· Manipulaci s břemeny a stavebním materiálem, těžkými a velkými předměty
· Montážní práce a montování http://ekonomika.idnes.cz/skodovka-resi-co-dal-v-rusku-novy-zakon-ztezuje-montovani-aut-p6u-/eko-doprava.aspx%3Fc%3DA110113_101921_eko-doprava_jvobednění, demontáž
· Betonování
· Práce záchranné, vyprošťování
· Nakládku i vykládku

· Pomocné práce a další práce dle domluvy a individuálních požadavků
Pokud se rozhodnete a oslovíte nás, pÅ™ed zapoÄetím prací je samozÅ™ejmá bezplatná konzultace a doporuÄení nejvhodnÄ›jšího Å™eÅ¡ení a postupů pro vaÅ¡i zakázku.

hák

Vyškolený personál a vozový park v perfektním stavu

K dispozici máme kvalitní autojeřáby, které splňují vÅ¡echny normy a pravidelnÄ› prochází technickou kontrolou. Nachází se tedy vždy ve vynikajícím stavu a pÅ™ipraveny ke stoprocentnímu a bezpeÄnému výkonu. V naÅ¡em vozovém parku naleznete autojeřáby AD20.2, AD28 a GMK 2035.

Spolehnutí je rovněž na veÅ¡kerý náš personál a pÅ™edevším na obsluhu autojeřábů. VÅ¡ichni jeřábníci mají za sebou nÄ›kolik let praxe a prochází pravidelnými Å¡koleními, bez kterých by kvalitní a bezpeÄná práce možná nebyla.
KromÄ› Å¡kolených jeřábníků je vÅ¡ak k dispozici i vyÅ¡kolený vazaÄ, který v případÄ› potÅ™eby pracuje s lany, Å™etÄ›zy a dalšími vázacími prostÅ™edky.