Zboží

Měřící technika pro elektrické veličiny


Mnoho průmyslových odvětví potřebuje ke své práci zařízení, které se vyznačuje vysokou přesností měření. K takovým zařízení patří systémy pro kalibrační i meteorologické laboratoře.

  • V moderní době je možné v těchto provozech využívat přístroje s vysokou přesností měření a digitálním ovládáním.
  • Jedná se tedy o digitální multimetry, digitální mikroohmmetry, kalibrátory elektrických veličin, kalibrátory revizních přístrojů a další nezbytné prvky, které spadají pod pojem měřící technika.

Transmille3000Series prezentace

Pro přesně měření elektrických veličin jsou určené kalibrátory elektrických veličin, které mohou měřit s přesností 8 ppm a možností kalibrace až 8,5místných digitálních multimetrů. Pro přesnost 25 ppm a kalibraci až 7,5místných digitálních multimetrů slouží víceúčelový laboratorní kalibrátor 25 ppm.

Analogové i multifunkční kalibrátory

Kromě uvedených systémů je možné využít také analogové kalibrátory, mezi nimiž najdeme speciální kalibrátor stejnosměrného proudu, kalibrátor stejnosměrného napětí nebo multifunkční stejnosměrný U/I/R kalibrátor, který měří stejnosměrné napětí 10nV až 100 V i stejnosměrný proud 100 nA až 100 mA.

  • Kromě těchto zařízení se využívá také kalibrátor mikroohmmetrů a testerů odporu spojů.

Pro práci v provozních podmínkách, kdy je zapotřebí kontrola a identifikace závad či seřizování tlakových systémů, se konstruují praktické přenosné víceúčelové kalibrátory.

TE1010Calibrator

  • Tyto systémy patří mezi etalony.

Etalon je velice přesný měřící prostředek, který realizuje danou jednotku. Je to tedy základní měřidlo, které slouží k přenosu na měřidlo nižší přesnosti. Jedná se tedy o primární, sekundární i průmyslové kalibrátory elektrických veličin. A také o teplotní etalony. Což znamená primární, sekundární a průmyslové teploměry. Etalony se nemusejí využívat pouze pro elektrické veličiny, ale používají se například i při měření délky.