Zboží

Klasické učebnice jsou ve školách stále na prvním místě


I přesto, že žijeme v době internetu a různých jiných technických vymožeností, které zasahují pochopitelně i do školní výuky, jeden prvek ze školních lavic určitě hned tak nezmizí. Tím je klasická učebnice, která nás v mnoha různých podobách doprovází od chvíle, kdy vkročíme do první třídy základní školy až po ukončení studia na střední nebo vysoké škole.

učebnice

  • Učebnice pro základní školy a učebnice pro gymnázia se od sebe pochopitelně liší.
    • Malé školáky na prvním stupni je potřeba zaujmout vhodnými ilustracemi i psaným stylem, který musí být snadno srozumitelný.

Najít vhodnou učebnici je také nutné po ukončení základní školy, kdy se budoucí student připravuje k přijímacím zkouškám na školu střední.

Mapa může být i motivací ke studiu cizích jazyků

Nezbytným doplňkem výuky některých předmětů je mapa. Už dávno se nepoužívá pouze při výuce zeměpisu, ale stala se nedílnou součástí výuky cizích jazyků a dalších předmětů.

  • Zajímavě graficky vytvořená mapa může tedy pomoci zvládnout látku nejen z oblasti zeměpisu, ale také získat potřebný přehled o zemích, ve kterých se hovoří jazykem, který si má student osvojit.
  • Může to být tedy i vhodná motivace pro další snažení.

Cílem učebnic je probudit zájem o učení

Učebnice mají zejména v naší zemi velkou tradici. Vždyť pravým průkopníkem v tomto oboru byl spisovatel, jazykovědec a učitel Jan Ámos Komenský. Jím sepsané knihy měly velice pozitivní ohlas. Například jeho učebnice Orbis pictus (Svět v obrazech) byla na svou dobu velice pokroková.

knihy

  • Děti se díky ní neučily prázdné fráze, ale o učení přemýšlely.
  • A to je také cílem kvalitních současných učebnic.

Dobrou zprávou je, že se vydávají i učebnice pro děti s různými poruchami, které jim znesnadňují klasickou výuku. Vhodným doplňkem učebnic jsou i cvičebnice, kde si mohou děti a studenti vyučovanou látku zopakovat a zafixovat.
Zajímavost– učebnici Orbis pictus využívala ke svému vzdělání i švédská královna.