Služby

Jak probíhá nábor zahraničních pracovníků


České firmy stále častěji musejí uskutečnit nábor zaměstnanců v zahraničí. Proč a jakým způsobem to probíhá?

Proč jsou tuzemské firmy nuceny realizovat nábor zaměstnanců v zahraničí?

V Česku momentálně není možné saturovat potřeby pracovního trhu. Problém má totiž hlubší kořeny a nezačíná rozhodně až v profesním uplatnění.

Primární je nedostatek lidí s technickým vzděláním všech úrovní. Trh práce navíc podle odborníků může být napjatý i proto, že Češi jednoduše nejsou ochotni pracovat tolik. Preferují odpočinek, soudí viceguvernérka České národní banky Eva Zamrazilová.

nábor

S nedostatkem zaměstnanců bojuje už 60 % českých firem. Patrno je to především na úrovni IT profesí. Firmám ale schází i dělníci, skladníci, řemeslníci či řidiči. Momentálně v Česku statistiky uvádějí 100 000 až sto 150 000 neobsazených pozic. Během následující dekády řádově bude chybět dalších 300 000 až 500 000 lidí.

Zaměstnanost v České republice dosáhla rekordních hodnot a prakticky to znamená, že Češi, kteří jsou pracovat ochotní, už pracují. Zkrátka tak kandidáty není odkud vzít. Pro firmy to v konečném důsledku znamená prodlužování dodacích lhůt na zboží a služby a zároveň se snižování produktivity a konkurenceschopnosti.

Řešením je nábor zahraničních pracovníků

Pakliže si tak firma nemůže dovolit odmítat zakázky, řešením je nábor pracovníků v zahraničí. U kvalifikovaných pracovníků je možno začít vytipovávat online, prostřednictvím LinkedIn a specializovaných sociálních sítí. Užívají se též zahraniční pracovní portály a speciální databáze. Pohovory je možno realizovat i online.

Například nábor pracovníků do výroby ale je nutno zajišťovat především osobně, a to přímo oslovením v místě bydliště anebo osobním doporučením.
V případě zahraničních pracovníků ale jejich oslovením a výběrem vhodných kandidátů na základě pohovoru celý proces nekončí. Vybraným budoucím zaměstnancům je totiž potřeba napomoci s odcestováním do České republiky a vyřízením potřebných povolení.

pracovníci

Dále pak bývá nutno uvažovat i nad praktickými otázkami, jako kde se zaměstnanci ubytují a jakým způsobem se integrují do prostředí firmy. Primárně musejí v tomto směru překonávat jazykovou bariéru, ale i četné kulturní rozdíly.

Zahraniční pracovníci jsou pro české firmy přínosem

Zavedenou praxi si české firmy chválí. Cizinci pro tuzemské podniky jsou podle dosavadních zkušeností přínosem. A to i navzdory tomu, že pro firmy znamená takový nábor zvýšené náklady i administrativu navíc.

K osvědčeným pracovníkům patří například Ukrajinci. Ti jsou již zavedeni pro dělnické profese, jako je seřizovač, metalurg i svářeč. Vyplatí se ale najmout i pracovníky na Filipínách nebo v Mongolsku. S náborem vám může pomoci zkušená agentura IRS Czech, která provádí nábory přímo v dané zemi. Do ČR pak přijedou už jen vybraní pracovníci podle vašich potřeb.

Zkušenosti z výběrových řízení na tyto pozice jsou dokonce lepší než v Česku. Prakticky většina kandidátů může být při náboru v zahraničí vhodná. Potíže nebývají ani se začleněním do tuzemského prostředí.