Zboží

Buďte přemýšlivým pořadatelem


Organizujete dÄ›tský turnaj v pÅ™ehazované u příležitosti dne dÄ›tí? Nebo v jiném kolektivním sportu, kde je nutností dres? Máte na takové výdaje dostatek finanÄních prostÅ™edků? Víte, že potisk triÄek z bavlny, vÄetnÄ› jejich výroby, pořídíte za pakatel? VždyÅ¥ triÄka můžete nakonec sportovcům darovat, jako vzpomínku na tento památný turnaj. Jako poÅ™adatel se pÅ™ed vÅ¡emi blýsknete originálním způsobem. Kdo to kdy slyÅ¡el, aby se o dÄ›ti takto nÄ›kdo postaral. V podstatÄ› si vÅ¡ichni odnesou dárek, aniž by vyhrály. DÄ›tem bychom tuto malou pozornost v podobÄ› triÄka s potiskem upírat nemÄ›li!

trika

UrÄitÄ› se Vám povede najít sponzora, který zafinancuje tak skvÄ›lý nápad.

Nakonec můžete i dÄ›ti do jednotlivých družstev zaÅ™adit metodou losování. O co jde? Jde o to, aby se dÄ›ti pobavily, aby si zasportovaly, aby nesedÄ›ly doma u televize, nebo u poÄítaÄe! UdÄ›lejte nÄ›kolik družstev s názvy, tÅ™eba zvířat, a tímto smÄ›rem smÄ›rujte i potisk bavlnÄ›ných triÄek pÅ™ibližných velikostí. Jedno družstvo budou medvíÄata, druhé zase zebry. A ty další jsou jen na Vaší fantazii. Losováním získá malý sportovec přísluÅ¡né triÄko a zaÅ™azení do sportovního družstva.

A turnaj může zaÄít!

DÄ›ti budou Å¡Å¥astné za to, že získaly pouhou úÄastí tak bájeÄné a originální triÄko s potiskem. A Vy splníte cíl Vaší akce. DÄ›ti si zasportují a mnohé z nich metodou losování poznají nové kamarády, se kterými se poprvé setkají v jednotlivých družstvech.

obleÄení

S potiskem triÄek můžete operovat i pÅ™i dalších akcích, které budete nÄ›kdy organizovat. A nemusí to být jen akce pro dÄ›ti. I dospÄ›lí si rádi zakoupí netradiÄní triÄko potiÅ¡tÄ›né vtipným motivem pÅ™i cyklistickém závodu, který také pořádáte. Na tÄ›chto akcích můžete získat finance pro akce dÄ›tské. A takto to můžete toÄit pořád dokola.

TriÄka s potiskem na zakázku jsou skvÄ›lým nápadem pro Vás, pÅ™emýšlivého poÅ™adatele!