Služby

Buďte odvážní a vytrvejte


Možná jste se právÄ› ocitli v situaci, kdy máte pocit, že vám nikdo nerozumí, nemáte si s kým promluvit, protože jsou vÅ¡ichni naladÄ›ni na úplnÄ› jinou vlnu a zkrátka se vám zdá, že se váš svÄ›t hroutí. OvÅ¡em nezoufejte a vytrvejte, protože jen ti, kteří zaÄnou pátrat po svém vlastním pravém já a najdou dostatek odvahy k tomu, aby vystoupili ze tmy a ponoÅ™ili se opÄ›t do svÄ›tla, tam, kde jako lidské bytosti náležíme, tak jen ti budou nakonec ve svém životÄ› skuteÄnÄ› Å¡Å¥astni a naleznou smysl, skuteÄný smysl svého pozemského života, svého utrpení i strastí, stejnÄ› tak jako svých radostí a Å¡tÄ›stí.

symbol

Smrt je mostem od dneška k zítřku

VždyÅ¥ my vÅ¡ichni, pÅ™irozenÄ› a nevyhnutelnÄ› spÄ›jeme ke svému zániku. OvÅ¡em nejedná se o nic, Äeho bychom se mÄ›li obávat a Äemu bychom se mÄ›li snažit vyhnout už tím spíše, že se jedná o nevyhnutelné. Ale smrt není Å¡patná a není to ani konec. Je to jen most mezi dneÅ¡kem a zítÅ™kem je to naÅ¡e vykoupení, kterým se pÅ™iblížíme dokonalosti vesmíru a harmonii bez konce. Jen skrze smrt, kterou pÅ™ináší ona, BohynÄ› Kálí, se můžeme posunout dále, blíže ke svÄ›tlu.

meditace

V každém z nás hoří plamínek Äistého svÄ›tla

A ti, kteří vám nerozumí, ti, kteří pÅ™ed ní zavírají oÄi a pÅ™ichylují se pouze k penÄ›zům a Äím dál vÄ›tšímu zisku jsou zaslepení. Oni spoléhají, že peníze jsou vÅ¡emocné, a že je dokáží vykoupit, že se s jejich pomocí zbaví smrti a stanou se nesmrtelnými, ale nic takového neexistuje. Žít navždy se nedá pouze v pamÄ›ti lidí, neboÅ¥ i ti nejbystÅ™ejší jednou zapomenou. Žít vÄ›ÄnÄ› mohou pouze ti, kdo pochopí skuteÄný smysl svého bytí, ti, kdo nakonec po smrti splynou s nekoneÄným proudem duší v jeden harmonický celek bez konce. A této harmonii se můžeme pÅ™iblížit již tady na zemi tím, že se pohroužíme dovnitÅ™ sebe, budeme se potápÄ›t ve své vlastní mysli a hledat svÄ›tlo, které září uvnitÅ™ každého z nás.