Bydlení

Bezpečnost garážových vrat by měla být tím prvním ukazatelem kvality


Garážových vrat se v současné době na trhu distribuuje několik desítek typů. Vyznat se v nich není samo o sobě snadné, natož v jejich bezpečnostních prvcích. Říká se, že kvalitní systémy o sobě vypovídají toliko především z pohledu zajištění bezpečí, a to jak v zorném úhlu samotného využívání, tak i vzhledem k možnému vniknutí do objektu ze strany nezvaných hostů.
auto u rodinného domu.jpg

Přetržení vodícího lanka a pružin

Vrata by měla mít v základním vybavení pojistku proti přetržení tažných pružin a pádový brzdný systém. Ten by se měl aktivovat vždy, když dojde k přetržení nosného vodícího lanka. U pružin by měla být pojistka proti přetržení vždy standardním vybavením, jejich životnost sice překračuje desetitisíce pracovních cyklů, přesto je ochrana před nebezpečím úrazu vždy na prvním místě.
kytara u auta.jpg

Infrazávora

Infračervené spektrum je využitelné i pro zabezpečení nechtěného pohybu vrat v případě výskytu pohybujícího se malého dítěte, nebo zvířete v jejich blízkosti. Tyto neviditelné světelné paprsky zavčasu vrata zastaví, případně je vrací do otevřené pozice podél stropní konstrukce, nebo stěny u bočního posuvu.

Zabezpečení elektromotoru

Ten lze chránit před přetížením v případě nárazu vrat na nečekanou překážku. Jakmile dojde k zablokování vrat a na motor je vyvíjen příliš velký tlak, jeho činnost se přeruší.

Sledování zavírací hrany

Umožňují to fotosenzory na dopadové liště, které těsně před dosednutím na překážku v zavírací zóně vrata zastaví a vrátí do základní pozice. Vrata se tedy uzavřou pouze tehdy, jestliže jim v této zóně nic nebrání.

Skřípnutí prstů mezi lamely

Řada kvalitních výrobků řeší i tento problém. Týká se to sekčních vrat, jejichž lamely nesmí za žádných okolností sevřít prsty ani dospělých osob, ani malých dětí.

Kódování ovladače

Dálkové ovládání může být slabým článkem proti zlodějům. Ti si snadno poradí s ovladači, kde je jen omezený počet kombinací otevírání. Řídící jednotka by tedy měla mít možnost využít tzv. plovoucího systému kódování, tj. aby ovladač i vrata spolu komunikovaly pokaždé s odlišným kódem. Jestliže má systém k dispozici stovky milionů kombinací, je prakticky neprolomitelný.

Speciální materiál lamel

U sekčních vrat je výhodné přejít na tzv. TOX systém výroby lamel. Jde o speciální spoj plechů, který vznikne prolisem v tvarované matrici. Vytvořený spoj je pevný a při jeho výrobě nedochází k porušení galvanizovaného zinkového povrchu na ocelovém materiálu, tím pádem v těchto místech plechy nekorodují.