Služby

Vyšší věk rovná se ještě lepší ceny, tak proč toho nevyužít


Na mnoha místech v naší krásné zemi poskytují hotely a penziony příjemné wellness procedury. NavÅ¡tívit můžete také láznÄ› a stÅ™ediska se zaměřením na léÄebné úÄely. Nejsou výjimkou ani lékaÅ™ské konzultace.

o Obohatit svůj život můžete klidem a pohodou v některém z mnoha zajímavých míst. Vybrat si můžete z hotelů, penzionů, dalších objektů, wellness center nebo rovnou lázní.

lázně

o Lázeňské pobyty pro seniory jsou tím nejlepším způsobem, jak naÄerpat novou sílu a zlepÅ¡it své zdraví. Mnoho z lázní je zaměřeno na lékaÅ™ské procedury, které vám pomohou od bolestí a dalších nemocí nebo neduhů, kterými trpíte. Nenechejte vaÅ¡e tÄ›lo chátrat, ale právÄ› naopak, dopÅ™ejte mu příjemnou relaxaci a odpoÄinek v nÄ›kterém z krásných stÅ™edisek, zaměřených právÄ› na obnovu tÄ›lesného zdraví.

OdpoÄinek i zábava v jednom

Na den, týden, nebo rovnou mÄ›síc si můžete dopřát luxusní zábaly, koupele, bylinkové procedury nebo léÄebný program. V případÄ›, že vás trápí nÄ›jaký zdravotní problém, pak se můžete obrátit na konkrétní láznÄ›, které se danou problematikou zabývají a na kterou se zaměřují. Existují láznÄ›, které jsou zaměřené na pohybový aparát a tÄ›lesnou kondici. Další se zaměřují na nervovou soustavu a mají vám navodit pocit Å¡tÄ›stí a příjemné pohody uvnitÅ™ vaÅ¡eho tÄ›la. Další jsou zaměřené na bolesti svalů a konÄetin Äi kloubů.

krása

V neposlední Å™adÄ› zmíníme jeÅ¡tÄ› místa, která se specializují na kardiovaskulární problémy se srdcem nebo s jeho Äinností a další souvisejícími orgány. Nesmíme vynechat ani plíce a to proto, že v dneÅ¡ní dobÄ› se mnoho lidí léÄí s tÄ›mito a podobnými problémy. Plíce musejí Äerpat Äistý a Äerstvý vzduch, proto jsou tato stÅ™ediska pÅ™evážnÄ› v panenské přírodÄ›. Kolem bývá krásná příroda a různé druhy rezervací. Horský vzduch, který pramení v Äisté přírodÄ›, se dýchá velice dobÅ™e a je zdravý, proto jsou tato stÅ™ediska v oblastech, kde je moc hezky a užijete si i procházky a také pohled na naÅ¡i krásnou zem.