Zboží

Naučte se strategii


Pokud pokeru pÅ™ijdete na chuÅ¥, pak se musíte nauÄit tuto hru také dobÅ™e zvládnout a pÅ™edevším takticky myslet nejen za sebe. Máte už základy za sebou? Pak pÅ™istoupíme k dalším krokům.

žetony

Nejprve máme jednu otázku pro nováÄky
Je to pro vás zábava anebo chcete hrát pro peníze? Dlouhodobý úspÄ›ch totiž sebou nese Äas a úsilí. Jak by Å™ekla vaÅ¡e babiÄka: „Bez práce nejsou koláÄe!“ A tady to platí obzvlášť. Už máte jasno? Tak budeme pokraÄovat.

Správná rozhodnutí = uspokojivý výsledek
I ti nejlepší na poli této hry zažívají své období na dnÄ›. Nikdy nemůžete Äekat, že zvítÄ›zíte v každém zápasu. Tohle je totiž trochu jiný sport. Souboj mozků bývá velmi zajímavý už jen pro pozorovatele. Vaším cílem by mÄ›lo být pokaždé hrát co nejlépe. Tato cesta vám tak Äasto pÅ™inese vítÄ›zství. VaÅ¡e schopnosti budou růst postupnÄ› spolu s vámi, ale nikdy se nenechte svést na scestí hrou, která je teÄ a tady. To by mohla být vaÅ¡e fatální chyba!

Matematika v hlavní roli
KromÄ› toho máte neúplné informace, se kterými musíte umÄ›t pracovat. Není na tom zas tak nic složitého. Na zaÄátku startujete s kombinacemi (handami), které si zvolíte dle svého úsudku. Čím lepší kombinace oproti protihráÄům vytvoříte, tím ÄastÄ›ji se budete těšit z úspÄ›chu.

Dobrý základ staví celou hru
Dobrý zaÄátek je pouze jedním dílkem obrazu celé vaší strategie. Až pak pochopíte, že se může vaÅ¡e pozice u stolu velmi Äasto mÄ›nit. TeÄ se musíte nauÄit další kombinace, aby se z vás stal opravdový profesionál. Každá handa rozhoduje o tom, jak moc se vám bude daÅ™it. Chce to opravdu soustÅ™edÄ›nou práci. V tuto chvíli musíte pÅ™edvést správný výpoÄet pravdÄ›podobnosti výhry potu, rozpoznání kombinace protihráÄe podle výše sázek, blafování a využití pozice hráÄe u stolu. VÄ›tÅ¡inou se tomu budete uÄit i nÄ›kolik let, ale rozhodnÄ› to stojí za tu námahu. Výborné ke studiu jsou bezplatné lekce, které najdete tÅ™eba na internetu, například poker online.

casino

Strategie vyhrávajícího hráÄe
Musíte si uvÄ›domit, že protihráÄi umí skvÄ›le vystihnout vaÅ¡e emoce, takže se musíte nauÄit na sobÄ› nedávat nic znát. Díky příliÅ¡ emotivní hÅ™e bude dÄ›lat Å¡patná rozhodnutí a ztratíte zbyteÄnÄ› moc penÄ›z. NÄ›kdy staÄí na chvilku odejít od stolu a odpoÄinout si. Jakmile vychladnete, uvidíte nové cesty, které vám celá hra poskytuje.