Zboží

Vazníky ušetří čas i náklady


V současné době je mezi staviteli novostaveb čím dál více pro zastřešení využívána vazníková střecha. Takzvané vazníkové krovy jsou složené z vodorovných, svislých a šikmých prvků, které jsou spojené do trojúhelníkového tvaru styčníkovými deskami. Trojúhelníkové střešní vazníky jsou výhodné především proto, že dokážou držet tvar při zachování potřebného designu.

střešní vazníky

  • Krovy musí být konstruovány tak, aby měly ve všech čtyřech stranách a ve dvou úhlech stejné parametry a tím pádem udržely stabilní tvar.

Výroba vazníků a jejich následná instalace je možná na jakémkoliv tvaru střešní konstrukce. Je možné je využít i u střech atypických tvarů, které přináší moderní architektura.

  • Styčníkové desky jsou vyrobené z pozinkovaného plechu s prolisovanými trny z jedné strany, díky čemuž se významným způsobem sníží prořez dřevěných prvků a tím pádem se také snižuje potřeba dřeva a logicky i náklady na stavbu.
    • Podle odborníků je úspora až padesátiprocentní oproti klasickým vázaným krovům.

Tento efekt pozná majitel budovy nejen po finanční stránce, ale je to také méně zatěžující pro samotnou stavbu.

výroba vazník

Rychlé zastřešení během celého roku

Střešní vazníky se dají využít i u složitých tvarů střech. Problémem při konstrukci nebudou tedy ani delší přesahy, větší rozpony, oblouky či valby. Další výhodou tohoto způsobu zastřešení je také velká rychlost.

  • Vzhledem k tomu, že odpadají náročné tesařské práce, je možné vše zvládnout za jeden pracovní den.

Konstrukce probíhá tak, že se podhled montuje přímo na vazníky. Což znamená zespodu. Zastřešení je také možné provádět po celý rok a není zapotřebí čekat až na vhodnější počasí. Konstrukce vazníkové střechy se provádí ve výrobní hale.

  • Při rozhodování o tom, který typ střešní konstrukce je tím pravým, hraje roli celá řada faktorů.
  • Proto by prvním krokem mělo být poradenství od odborníků.