Zboží

Rybářský vlasec je základ, bez kterého se neobejdete


Technologie výroby vlasců postoupila v průběhu posledních desítek let o kus dál a výrobci se zaměřili především na kvalitu vláken.

Průměr vlasce v celé jeho délce – ožehavý bod
Co bychom mÄ›li od vlasce oÄekávat, je pÅ™edevším konstantní průmÄ›r vlákna. Vyprodukovat takový výrobek, který se touto vlastností může pochlubit, ovÅ¡em není jen tak. Ne vÅ¡ichni výrobci totiž mohou u plastového vlákna zaruÄit to, aby nebylo v nÄ›kterých místech zeslabeno, a tím pádem ztrácelo na pevnosti. U kvalitních výrobků je proces výroby nákladnÄ›jší a pochopitelnÄ› delší. To se projeví i na koneÄné cenÄ› produktu. NÄ›které firmy dokonce zaruÄují konstantní průmÄ›r vlákna měřený na tisíciny milimetru.

ostrý vlasec

Viditelnost vlákna pod vodou
To je rovněž podstatná vlastnost materiálu, která vÅ¡ak mezi výrobci a rybáři bývá Äasto diskutabilní. Setkáváme se tím pádem s odliÅ¡nými názory, a také s podmínkami, za kterých rybáři hodlají trávit svůj Äas nad vodní hladinou.

Barva vlasce přizpůsobená barvě vody a okolního prostředí
NejÄastÄ›ji využívanými typy vláken jsou materiály, jejichž barva odpovídá buÄ barvÄ› vody v nádržích a Å™ekách, nebo barvám dna. Jsou to různorodé odstíny tmavÄ› zelené, modravé, hnÄ›dozelené, pískové, atd. Ty jsou sice optimálnÄ› maskované pro vodní živoÄichy, ale jsou Å¡patnÄ› viditelné pÅ™i náhozu.

FluorescenÄní vlákna
Vyrábí se v barvách žluté, oranžové nebo zelené, pÅ™i náhozu jsou vidÄ›t velmi dobÅ™e, ale pod hladinou jsou markantnÄ›jší. NÄ›které výrobky mají barvu vlákna střídavÄ› fluorescenÄní a střídavÄ› ménÄ› viditelnou a ryby je pod hladinou vnímají jako pÅ™eruÅ¡ovanou Äáru, což je podle vyjádÅ™ení odborníků dostateÄné.

pevný vlasec

Univerzální vlákna
SouÄasným hitem jsou speciální výrobky, které svou barvu pÅ™izpůsobují okolnímu prostÅ™edí. Na bubnu cívky v navijáku jsou zlatavé, pÅ™i náhozu se barva mÄ›ní na dobÅ™e viditelný signální odstín, a pod hladinou se vlákno modifikuje na průhledné materiály.

Lom světla
Říká se jim fluorocarbony a jsou ideálním vodicím prvkem, který se pod hladinou podobá vlastnostem vody. Způsobuje to lomová linie, která se téměř shoduje se stupněm lomu vody. Tím se stává vlákno pod vodou prakticky neviditelné. Výrobní náklady jsou pochopitelně vyšší, a to se promítá i na ceně výrobků.