Finance

Půjčky po insolvenci jsou omezené


Každý, kdo proÅ¡el insolvenÄním řízením, tak ví, jak těžká to byla doba. Opasky utažené na poslední Älánek, poÄítání každého výdaje a Äas velkého odříkání. Možná, že si mnoho takto „postižených“ kladlo otázku, jestli to bylo nutné. NÄ›kdy ale jiné východisko nežli se zadlužit, skuteÄnÄ› nepÅ™ichází do úvahy. Mnohdy ale nastane situace, kdy máme vÅ¡e vyřízené, splacené a znovu je zapotÅ™ebí nová finanÄní injekce.


Obrázek1

 • Je tedy Å™eÅ¡ením další půjÄka po insolvenci?
 • A můžete o ni ve své situaci vůbec zažádat?

  • U bankovního poskytovatele nebudete mít s nejvÄ›tší pravdÄ›podobností žádnou Å¡anci.
  • Záznamy v registrech dlužníků se totiž ani dnem, kdy je vÅ¡e uhrazeno, nemažou.
  • Zůstávají tu i po nÄ›kolik dlouhých let.

Na půjÄku v insolvenci radÄ›ji zapomeňte
Jestliže se tedy rozhodnete po oddlužení pro další finanÄní zatížení, pak je jediným Å™eÅ¡ením nebankovní poskytovatel. Ten vÄ›tÅ¡inou záznamy v registrech příliÅ¡ neÅ™eší. Anebo spíše dokáže své produkty vaší momentální ekonomické situaci pÅ™izpůsobit.

 • Jinou kapitolou je půjÄka v insolvenci.
 • Tam je situace logicky jeÅ¡tÄ› více komplikovaná.

Podle zákona je totiž v podstatÄ› nemožné, aby si ÄlovÄ›k, který prochází insolvenÄním řízením, bral další půjÄku nebo úvÄ›r.NÄ›kdy je ale tento způsob skuteÄnÄ› nezbytným a pomůže dlužníkovi dostat se z nejhoršího. Vždy ale pamatujte na to, že je nutné, aby bylo vÅ¡e v souladu se zákonem. V tomto případÄ› totiž neplatí, že nevÄ›domost hříchu neÄiní. Docela snadno se můžete dostat do opravdu neÅ™eÅ¡itelné situace.

Obrázek2

 • Je totiž tÅ™eba vÄ›dÄ›t, že insolvenÄním řízením můžete projít jen jednou za život.

A ani v tom prvním případÄ› to nemusí být jednoduchý proces. Nenastává v žádném případÄ› automaticky, ale insolvence (oddlužení) musí být schválena. A to pouze v tom případÄ›, že prokážete svou schopnost urÄitou Äást závazku po danou dobu splatit.