Zboží

Problém zralých mužů


Prostata neboli předstojná žláza dokáže potrápit. S věkem výrazně stoupá možné riziko jejího nezhoubného zvětšení. Není to sice stav, který by muže ohrožoval na životě, projevy jsou však nepříjemné, a přehlížení problému vede k jeho eskalaci. Přesto zde, stejně jako u všech zdravotních problémů platí 2 zlaté zásady:

1. Prevence je základ!
2. VÄasné Å™eÅ¡ení problému výraznÄ› usnadňuje léÄbu.
V poÄáteÄních stádiích muži od stÅ™edního vÄ›ku příznaky snadno pÅ™ehlédnou. Projevují se totiž v opravdu malé míře, Äasto až jejich zhorÅ¡ení vede k tomu, že pacient vyhodnotí diskomfort jako problém. Jedná se pÅ™edevším o ÄastÄ›jší moÄení, noÄní moÄení, obtížné spouÅ¡tÄ›ní proudu moÄi, pÅ™eruÅ¡ované moÄení, pocit nedostateÄného vyprázdnÄ›ní moÄového mÄ›chýře a další. NÄ›které projevy mohou souviset s běžným nachlazením, jiné mohou signalizovat závažnÄ›jší zdravotní problémy. PÅ™i výskytu kteréhokoliv z tÄ›chto problémů ve zvýšené míře je nutná návÅ¡tÄ›va lékaÅ™e, který cílenými vyÅ¡etÅ™eními vyléÄí možnost závažnÄ›jšího onemocnÄ›ní.
Věnujte pozornost svému tělu
Nezhoubné zvÄ›tÅ¡ení prostaty zpravidla nevyžaduje invazivní metody léÄby. Pouze v případech, kdy pacient příznaky dlouhodobÄ› ignoruje, je potÅ™eba k jejich odstranÄ›ní chirurgického zákroku. PodpůrnÄ› mohou ke zlepÅ¡ení stavu pÅ™ispÄ›t i opatÅ™ení v oblasti životosprávy: pravidelný a vyvážený pitný režim, dostatek pohybu, doporuÄuje se rovněž vyhýbat se také konzumaci vÄ›tšího množství alkoholu a pikantních a výraznÄ› koÅ™enÄ›ných jídel. Vhodné jsou také přípravky, které na základÄ› přírodního osvÄ›dÄeného složení podporují zdravou funkci pÅ™edstojné žlázy. A pÅ™esnÄ› k takovým přípravkům se Å™adí i Prostadyne. Obsahuje pouze přírodní výtažky s bylin, které mají velmi pozitivní vliv na vyluÄovací soustavu a cévní systém.

Opět spěte celou noc bez přerušování.
Neodbíhejte na toaletu v naprosto nevhodných situacích.
Větře Prostadynu.