Zboží

Použité lešení je bezpečnější


Ke stavební práci je zapotÅ™ebí mít nejen zodpovÄ›dné spolupracovníky a pomocníky, ale také konstrukci, která umožní dostat se pohodlnÄ›, a hlavnÄ› bezpeÄnÄ› do vÅ¡ech zákoutí ve vÅ¡ech výškách. Trubkové leÅ¡ení je souÄástí každé stavby, která vyžaduje práci ve vyšších sférách.

konstrukce

  • Tato konstrukce má ale pÅ™edevším pro soukromé osoby jednu velkou nevýhodu.
  • Po skonÄení vÅ¡ech prací je problém s uskladnÄ›ním.
  • Ne každý disponuje velkou stodolou nebo garáží, kde by spousta trubek a podlážek nikomu nepÅ™ekážela.

Proto je nepraktické si leÅ¡ení kupovat.Je rozhodnÄ› lepším Å™eÅ¡ením si ho jen zapůjÄit. PÅ™ináší to s sebou i další výhody. Firmy, které se na tuto problematiku specializují, mají ve svém týmu odborníky, kteří jsou schopni tuto konstrukci postavit prakticky kdekoliv. Å patné ukotvení by totiž mohlo ohrozit nejen vaÅ¡e zdraví, ale i váš život. Dalším pozitivem je dovoz a odvoz přímo na místo urÄení. StaÄí firmÄ› zadat své požadavky a pak už jen poÄkat na dokumentaci a odbornou montáž.

  • Stavební spoleÄnosti tyto služby využívají pÅ™edevším u atypických staveb, kterými mohou být opravy kostelů, věží nebo historických domů.

Odborník zajistí bezpeÄnost

VÄ›ci, které se rozhodneme si pořídit, chceme vÄ›tÅ¡inou zcela nové a nepoužité. Zajímavé je, že u tÄ›chto konstrukcí je tomu právÄ› naopak. Každý odborník vám potvrdí, že právÄ› použité trubkové leÅ¡ení je mnohem oblíbenÄ›jší a také bezpeÄnÄ›jší. Je to jistÄ› logické. Na trubkách se už po použití na první stavbÄ› vytvoří lehká rez, která je v tomto případÄ› vítána. Povrch se stane mírnÄ› hrubým a to zajistí, že upínací spojka drží pÅ™esnÄ› na svém místÄ›. Nesjede po hladkém povrchu.

dům

  • Nové leÅ¡enářské trubky a upínací spojky jsou z výroby naolejované.
  • ZkuÅ¡ený leÅ¡enář s tím poÄítá a dokáže odmastit vÅ¡e tak, aby se celá konstrukce nestala nestabilní.