Služby

Podstatou elektronického podpisu se nezabývejte


Odjakživa jste byl člověkem, který musel pochopit podstatu věcí. Na jakém principu pracují. Věřte, a to ve vší úctě k Vašemu zralému věku, nejste-li kovaný ve světě počítačů a softwarů, podstatu elektronického podpisu ani nezkoumejte. Je to vážně složité.

podpisy

Zřízení elektronického podpisu nechte na odbornících. Vy se s ním naučte jen pracovat a používat jej.
· Co Vám řeknou odborné termíny, jako je např. otisk, šifrování a dešifrování.
· Co Vám bude platné, když ztratíte mnoho času u zkoumání, jak se s těmito odbornými termíny pracuje, jak se jednotlivé úkony za sebou řadí, když neznáte základy programování a programovacích jazyků?

Budete-li mít čas v důchodu, který klepe na dveře, pak se v tom šťourejte. Nyní ale bude lepší pochopit, proč je elektronický podpis pro firmu důležitý.
Když se podepisuje nějaký dokument, občas je nutné mít podpis ověřený, pokud je dokument již podepsaný a donesený na příslušná místa. Elektronický podpis už v podstatě ověřený je, a žádné další ověřování u notáře není nutné. Podepisují se jím dokumenty, které se datovou schránkou odesílají na příslušná místa veřejné správy.

Kvalifikovaný certifikát, jak se elektronickému podpisu říká, vlastně nahrazuje podpis vlastnoruční. Obsahuje totiž důvěryhodné údaje.
· Autentičnost společnosti, nebo firmy, která dokument podepisuje.
· Privátní klíč, který umožňuje neoddiskutovatelnou pravost podpisu firmy, nebo společnosti.
· Ale i časové razítko, které umožňuje prokazatelnost data a času podpisu dokumentu.

klávesnice
Sám vidíte, jak složité je založení elektronického podpisu, který musí efektivně a účinně nahrazovat podpis vlastní rukou. Opravdu to není nic jednoduchého, a tak to má být. Kdyby to tak složité nebylo, mohlo by se stát, že někdo Váš elektronický podpis zkopíruje a bude podepisovat a podepisovat, až Vám způsobí ztráty. A tomu se zabránit musí! Lépe řečeno, tomu se musí předejít!