Děti

Menopauza a její typické příznaky


Období menopauzy se objeví u každé ženy. VÄ›tÅ¡inou pÅ™ichází okolo padesáti let života. Typické příznaky se vÅ¡ak mohou objevit i o deset let dříve. Je to z toho důvodu, že již kolem ÄtyÅ™icátého roku vÄ›ku dochází k nižší produkci hormonů, tím pádem také k útlumu Äinnosti vajeÄníků.

Ženy produkují méně ženského hormonu, tzv. estrogenu, což způsobuje výrazné změny v jejich těle. To samozřejmě většina z nich špatně nese, což je naprosto pochopitelné.

bolest hlavy

Příznaky menopauzy

NejvÄ›tším a nejÄastÄ›jším projevem jsou návaly horka.Ty se objevují i nÄ›kolikrát dennÄ›. U nÄ›kterých žen dokonce i 15 krát až 20 krát za den, což je opravdu hodnÄ›, protože jeden interval může trvat i déle než hodinu. Když si už teÄ pÅ™edstavíme, že toto období může trvat i 10 let, než žena pÅ™estane úplnÄ› menstruovat, je to snad i nepÅ™edstavitelné. Návaly horka jsou projevem tÄ›la právÄ› na již zmiňovanou skuteÄnost týkající se nižší produkce ženských hormonů. Nával horka se projevuje pocitem velice intenzivního tepla vyvolávajícího až zarudnutí obliÄeje. Mohou být doprovázené výrazným pocením, ale také studeným potem. Vzhledem k tomu, že se návaly objevují i v noci, může to způsobovat také nespavost. Díky tomu jsou ženy v tomto období velice unavené a mnohdy trpí vyÄerpávajícími depresemi.

sama žena

Typické jsou také výrazné zmÄ›ny nálad.Chvíli je žena v pořádku, za sekundu se její nálada otoÄí doslova o 180°. Objevují se pocity úzkosti, ženy jsou velice Äasto podráždÄ›né, velmi Å¡patnÄ› se soustÅ™edí a mají problémy s pamÄ›tí, jsou velice nervózní. Není tedy výjimkou, když se deprese prostÄ› objeví.

KonÄí období plodnosti, takže má mnoho žen pocit, že již vlastnÄ› ani nejsou ženou, což je pochopitelné. Zároveň dochází k nezvratným zmÄ›nám vzhledu a ke snížení sexuálního libida. ChuÅ¥ na sex je výraznÄ› omezená, takže k nÄ›mu dochází opravdu jen málo.