Zboží

Které parametry bychom měli zohlednit při výběru dopravníku?


Dopravníky slouží k přepravě nejrůznějšího materiálu na kratší i delší vzdálenosti. Zpravidla se jedná o sestavu konstrukčních komponent, úchytů a prvků, které dohromady tvoří pás pro přepravu materiálu. Správným výběrem komponent a úchytů je následně zajištěn bezproblémový provoz, který je v logistice nesmírně důležitý. Díky tomu je totiž přeprava vysoce efektivní, což šetří nejenom čas, ale i peníze. A naopak. Každé pochybení, či špatný výběr některé z komponent má za následek snížení životnosti celého systému. V konečném důsledku pak může docházet k případným odstávkám či haváriím. Na co se při výběru dopravníků vlastně zaměřit?

Podvěsný dopravník

Napětí pásu v tahu je nesmírně důležité pro jeho bezporuchový provoz!
Každý pás má již z výroby určené rozmezí určitého napětí, tedy napětí v jakých může být používán v dopravníkovém systému. Dodržování tohoto napětí je důležité pro co možná nejdelší životnost komponent, které nejsou zbytečně vystavované nadměrnému tření. Tzv. rating napětí je důležité dodržovat hlavně v případě válečkových tratí. Napětí v tahu je ovlivněno váhou přepravovaného materiálu, úhlem náklonu dopravníku nebo odporem napínacích válců.

Jak je tomu s tloušťkou pásu?
Pásový dopravník je opatřen upevňovacími prvky, které jsou vždy kalibrovány na určitou tloušťku pásu. Z tohoto důvodu je důležité vybírat pojízdný pás nejenom podle materiálu, ale i jeho tloušťky. Kde ale vlastně tuto hodnotu vyčíst?

Průmyslový dopravník

V přiložené dokumentaci k pásu je zajisté parametr tloušťky uveden. Ovšem v průběhu let se může měnit třeba vlivem opotřebení dopravníku. Je tedy zapotřebí tloušťku pásu čas od času měřit ideálně jakou součást údržbové kontroly dopravníku.

Jinak tomu není ani u speciálních vibračních dopravníků, které slouží k horizontální přepravě sypkého materiálu. Tyto dopravníky jsou poháněny za pomoci speciálních elektrických vibrátorů.