Zboží

Klimatizace do bytu, rodinného domu i firmy


Klimatizace nám do naÅ¡ich domovů pÅ™ináší chlad, také teplo a Äistí ovzduší. Má opravdu mnoho výhod. Nejvíce si ji lidé poÅ™izují pro její chladící vlastnosti. V horkých letních dnech nám skvÄ›le ochladí místnost a my se cítíme příjemnÄ›ji. V noci můžeme klidnÄ› spát a máme nastavenou optimální teplotu, která je pro naÅ¡e tÄ›lo přívÄ›tivá. Nastavit teplotu podle potÅ™eby si vÅ¡ak můžete i v zimÄ›, kdy vám klimatizace bude naopak prostory vyhřívat. Hodí se do bytů, rodinných domků, kanceláří, administrativních prostor, obchodů a dalších firem. Její kladné vlastnosti vÅ¡ak tímto výÄtem nekonÄí.

grafika

Má jeÅ¡tÄ› jednu velkou výhodu. ÄŒistí vzduch, který se pÅ™es celé zařízení filtruje a vystupuje vzduch, který je proÄiÅ¡tÄ›ný a zbavený neÄistot, nežádoucího prachu z okolí, ale také například plísní. Vlhkost je další nežádoucí jev, který je v domácnostech, ale i firmách běžnÄ› k vidÄ›ní a díky klimatizaci se plísnÄ› spolehlivÄ› zbavíte. Navíc ovzduší z venkovního prostÅ™edí Äasto není příjemné a pÅ™edevším není tak úplnÄ› Äisté a proto klimatizace slouží jako taková „filtrace“, která zabrání vÅ¡em neÄistotám, aby se nám dostaly do domácnosti a do naÅ¡eho tÄ›la pÅ™es plíce, kterými vzduch dýcháme.

Tepelná Äerpadla jako alternativní zdroj tepla

Máte velké výdaje na vytápÄ›ní? Chcete je snížit? Hledáte alternativní Å™eÅ¡ení, jak si zajistit lepší zdroj tepla? Už jste se dívali po možnostech tepelného Äerpadla? JeÅ¡tÄ› jste o tomto tématu neslyÅ¡eli?

Pořád pÅ™emýšlíte, jak uÅ¡etÅ™it náklady na vytápÄ›ní? Tepelná Äerpadla jsou pro tyto případy nejvhodnÄ›jší. Každý typ snižuje spotÅ™ebu elektrické energie, takže pomohou uÅ¡etÅ™it až 2/3 nákladů na vytápÄ›ní. VÅ¡e zajiÅ¡Å¥uje klimatizace Kroměříž.

1. Tepelné Äerpadlo vzduch-vzduch
2. Tepelné Äerpadlo vzduch-voda
3. Tepelné Äerpadlo zemÄ›-voda

symbol

– Tepelná Äerpadla zemÄ›-voda Äerpají tepelnou energii ze zemÄ›. Zde je nashromáždÄ›no sluneÄní záření, které se akumuluje v zemské kůře nebo je zde také geotermální energie, která hÅ™eje. Tepelné Äerpadlo využívá toto teplo a pÅ™evádí jej v náš prospÄ›ch. Jedná se o velice stabilní tepelný zdroj. Má také daleko vyšší tepelný faktor, než ostatní typy, což znamená, že budete mít daleko vÄ›tší úsporu ve svých nákladech. Dlouhodobá životnost a absolutnÄ› tichý chod, jsou jenom dalšími klady, kterých si také můžeme cenit.