Služby

K založení stavby mostu jsou zapotřebí štětovnice

Štětovnice. Docela nenápadný výrobek z konstrukční oceli, který dle jeho názvu zná jen poměrně úzká skupina osob, vesměs technicky vzdělaných. Většině laické veřejnosti tento výraz neříká takřka nic, ačkoli se mnozí s těmito předměty denně míjí. Co to vlastně je a k čemu je dobrá?

zakládání staveb

Štětovnice je ocelový silnostěnný plech, zprohýbaný do tvaru, který při vzájemném spojení více štětovnic za sebou vytváří s trochou nadsázky řečeno ozubený konstrukční prvek. Výhoda tohoto řešení spočívá v tom, že lze poměrně snadno pomocí tlaku hydraulických stavebních nástrojů vtlačit tyto plechy do stavebního podloží a zakládat tak mnoho druhů staveb. Velmi často se se štětovnicemi můžete setkat u pilířů mostních konstrukcí, říčních nábřeží a také u většiny jezů, které zadržují vodu na řekách celého světa.

Stavíme mosty

Vodáctví má v naší zemi mnohaletou tradici a právě vodáci velmi dobře znají mostní konstrukce ze všech úhlů pohledu. Všímají si jejich pilířů, zapuštěných do země pod říční hladinou i na jejích březích a stěží by jim unikla i přítomnost štětovnic. Zakládání staveb železobetonových mostů patří k běžným stavebním činnostem stavebních firem již řadu let a nutno podotknout, že v naší zemi patří tato pracovní činnost ke světové špičce.

ocelová štětovnice

Rekonstruujeme jezy

Mikropiloty jsou v případě rekonstrukcí některých říčních jezů základním požadavkem úspěchu celé akce, a pokud jste nikdy neviděli tuto svéráznou stavební činnost na vlastní oči, máte možnost si ji alespoň přehrát na některém videu z Internetu. Ověříte si tu, jak důležitý stavební komponent štětovnice je, a možná, že se tu dozvíte i informaci, že se těmto ocelovým modulům přezdívá „Larseny“. A budete-li splouvat některou z našich řek, například střední tok Lužnice, jistě si larsenů povšimnete například v Plané nad Lužnicí nebo na jezu v Soběslavi.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup