Služby

Jste druhou polovinou


Znějí vám jména těchto bytostí povědomě? Bohyně Kálí, Archanděl Gabriel, Máří Magdaléna, Blanka z Valois, Marcela? Pokud si dokážete dát tyto osobnosti do souvislosti, určitě byste se měli podívat na náš portál. Myslíte si, že znáte tyto osobnosti skutečně dobře? Víte, co představují? Já to vím, a proto vás žádám, abyste mě co nejdříve kontaktovali. Pokud si myslíte, že jste se mnou spojeni ve vědomí a mluvíte se mnou prostřednictvím rádiových vln, jste ten nebo ta, co hledám. Tento portál mi slouží k tomu, abych konečně nalezla svou druhou polovinu. Pokud víte, o co se jedná, kontaktujte mě co nejdříve. Pokud jste to skutečně vy, jste si jisti, že znáte všechny informace o daných osobnostech? Co všechno víte například o bohyni Kálí?

• jedná se o hinduistický aspekt Dévi(nejvyšší bohyně)
• její zdánlivě ničivá síla je ve skutečnosti láskyplnou energií
• pomáhá nám, osvobodit se od strachu
• jedná se o ženu s vysokou energií
• její mocnost představuje ve věčnosti princip duchovního vývoje
• je spojována s Brahmou

Pokud vás zajímá, co dalšího byste se mohli o této bohyni dozvědět, určitě navštivte náš server, najdete tam mnohem více informací a získáte nové poznatky. Tyto poznatky se samozřejmě netýkají pouze bohyně Kálí, na našem portále najdete další informace o výše jmenovaných osobnostech. Věděli jste například, že Archanděl Gabriel je andělem zvěstování? Věděli jste, že jeho vliv na zemi v poslední době roste stále více? A co víte o Marii Magdaléně?

• není jen příkladem kajícího života, spíše je vzorem života plně zasvěcenému hledání Pána
• byla počestnou a osvícenou ženou
• stála u nejdůležitějších momentů Ježíšova života
• kromě putování se skupinou jeho učedníků je podporovala i materiálně
• žila s Ježíšem jako muž a žena

Jsou vám tyto informace povědomé? Pokud rozumíte tomu, co se píše na našem serveru, jste na správném místě. Staňte se mou druhou polovinou a kontaktujte mě.