Finance

Hypotéky podle nového zákona

Hypotéky podle nového zákona nebudou ani jednoduché, ani rychlé

Nový zákon o spotřebitelských úvěrech se výrazně dotkne nejen různých druhů úvěrů a půjček, ale také hypoték. Celkově se zpřísní pravidla pro jejich poskytování, nově získá hypotéku jen ten, kdo prokáže, že ji bude schopen splácet, budou však omezeny různé poplatky a sankce. Měl by se tak snížit počet případů, kdy hypotéka přivede klienta i jeho rodinu do těžko řešitelné životní situace. Dá se proto očekávat, že úrokové sazby hypotéčních úvěrů mohou mírně stoupat.

hypotéka

Důkladné prověření příjmů žadatele bez výjimek

Hypotéční úvěr by již neměl být schválen žadateli, který jednoznačně neprokáže takový příjem, ze kterého může hypotéku bez problémů splácet. Podrobné posouzení a prokázání tzv. úvěruschopnosti se stává jednou ze základních podmínek pro poskytnutí hypotéky. Detailně jsou procházeny jak příjmy a výdaje žadatele, tak celé jeho rodiny. Hypotéky bez doložení příjmů již nebudou poskytovány a ruší se i některá opatření a benefity na tuto nabídku vázané.

Delší proces hodnocení a schválení žádosti

Dá se předpokládat, že se kvůli novému zákonu o spotřebitelském úvěru prodlouží i doba vyhodnocování a schvalování žádosti. Zájemce o hypotéku bude muset dokládat větší množství potvrzení a dokumentů, poskytovatelé se budou muset věnovat mnohem více prověření nejen příjmů, ale také výdajů zájemce, spolužadatele i rodinných příslušníků.

Celkově tedy bude administrativa hypotéky náročnější. Pokud nebude mít žadatel všechny podklady připravené a bude je doplňovat v průběhu schvalovacího procesu, bude doba od podání žádosti do konečného vyřízení hypotéky podstatně delší, než tomu bylo dosud.

půjčka peněz

Zákon přinese výhody pro klienty hypoték

Nový zákon je přísnější i na poskytovatele hypoték. Pokud bude hypotéka poskytnuta klientovi, v jehož případě byla porušena povinnost detailně posoudit schopnost splácet, stane se smlouva o hypotéčním úvěru neplatnou a poskytovatel si nebude moci účtovat úroky ani poplatky a již zaplacené úroky bude muset klientovi vrátit.

Ten pak bude hradit pouze jistinu úvěru a splátky budou muset být upraveny podle jeho finančních poměrů. Hypotéku bude také možno bez sankcí splatit předčasně a mimořádné splátky jsou zdarma měsíc před výročím uzavření smlouvy až do výše 25 %. Při nabídce hypotéky bude muset být zveřejněna a před podpisem smlouvy písemně potvrzena její celková cena, klient získá navíc čtrnáct dní na rozmyšlenou.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup