Zboží

Ekologická volba číslo jedna


Takovou možnost nám nabízí například slunce, které je samo energií, která dává život a také teplo. Moderním trendem dneška se proto stala domácí fotovoltaická elektrárna, která nám dokáže takový komfort poskytnout. Navíc veškerou správu a regulaci si můžeme provádět sami.
Bohužel se i v této oblasti šíří Å™ada mýtů a polopravd. Například, že nás bude stát statisíce korun, návratnost investice je nejistá a pÅ™inese nám v koneÄném důsledku více starostí než kýžený efekt. Proto se na jednotlivé body podíváme podrobnÄ›ji a rozhodnÄ› bez jakýchkoliv spekulací.

solární panely

1.) Jak je to tedy s tou návratností investice do fotovoltaiky
Pravda je taková, že musíte mít ve vašem prasátku něco málo našetřeno. Celková investice do takové domácí elektrárny se pohybuje většinou okolo 30 až 50 tisíc korun bez DPH na 1 kWp instalovaného výkonu.
Dle odborných výpoÄtů se vám veÅ¡keré prvotní náklady vrátí v horizontu 10 až 15 let.Sice si trochu poÄkáte, ale máte k dispozici vlastní zdroj, který je zároveň Å¡etrný k životnímu prostÅ™edí. Může vás tedy hřát u srdce, že myslíte na budoucí generace.
Solární panely mají navíc životnost až 30 let, takže po 15 letech fungování vám budou přinášet už jen úsporu.
Navíc můžete poÅ™izovací cenu snížit díky státní dotaci „Zelená úsporám“, která je urÄena pro fyzické osoby, tedy majitele rodinných domů. CelkovÄ› můžete Äerpat maximálnÄ› 100 000 KÄ.

2.) Musím o panely neustále peÄovat
Tady vás rozhodnÄ› potěšíme. StaÄí dbát na pravidelné servisní prohlídky, které zahrnují také důkladnou oÄistu. Kvalitní panely navíc mají na svém povrchu samoÄisticí vrstvu, kterou snadno omyje déšť a mohou tak plnit svoji funkci naprosto dokonale. KromÄ› toho jsou zcela statické, takže se nemusíte bát, že by se zaÄaly samy pohybovat. PÅ™i správnÄ› provedené odborné instalaci bude vÅ¡e v pořádku. Jejich povrch odolá i rozmarům poÄasí díky Å¡piÄkovým technologiím, které se neustále vyvíjí smÄ›rem kupÅ™edu. Navíc podléhají přísným mezinárodním testům, pÅ™i kterých jsou podrobeny extrémní zátěži.

panely na střeše

Nemusíte se bát ani papírování. RozhodnÄ› vás neÄeká žádná hromada lejster, pokud necháte administrativní koleÄko na odborné firmÄ›, kterou si na realizaci objednáte. StaÄí jim dodat jen potÅ™ebné podklady. DopÅ™ejete si tak Å™eÅ¡ení tzv. na klíÄ.