Zboží

Dokonalé propagační materiály, které zaujmou na první pohled


Nezáleží na tom, jestli poskytujete služby, jestli vyrábíte nÄ›jaké produkty Äi jestli vlastníte jen výrobnu nebo i prodejnu, v každém oboru podnikání je velmi důležitá propagace a reklama. Je důležité dostat se do povÄ›domí lidí a v každém oboru Vám s tímto marketingovým krokem mohou pomoci propagaÄní materiály, které Vám vytvoříme ve vysoké kvalitÄ› za velmi výhodnou cenu právÄ› my.
AÅ¥ už Vás tedy zajímá kalkulace tiskupro letáky Äi pro katalogy, klidnÄ› vstupte do naší nabídky a porozhlédnÄ›te se. Nabízíme Vám opravdu vysoce kvalitní služby v oblasti polygrafie, knihaÅ™iny a grafického zpracování. Vytvoříme Vám nejen letáky Äi katalogy, ale také dárkové poukazy, vstupenky Äi kalendáře. Pro pořádání nejrůznÄ›jších kulturních akcí Vám můžeme vytvoÅ™it nádherné a velmi zajímavé plakáty a tak bychom mohli pokraÄovat stále dál. NaÅ¡e nabídka je opravdu velká.

Jakmile vstoupíte do kalkulace tisku nÄ›kterého z Vámi vybraných produktů, okamžitÄ› se po vyplnÄ›ní vÅ¡ech potÅ™ebných informací dovíte koneÄnou celkovou cenu, která už se nijak nebude mÄ›nit. Vy sami si urÄíte materiál, ze kterého budou VaÅ¡e propagaÄní materiály zhotoveny, velikost, rozmÄ›ry, barvy a samozÅ™ejmÄ› si můžete vytvoÅ™it i svou vlastní pÅ™edlohu, ale také můžete využít služeb naÅ¡ich zkuÅ¡ených grafiků.

Jakmile tohle vÅ¡echno zadáte do systému, kalkulace tisku Vám tedy ukáže výslednou cenu. Po zadání Vaší objednávky se my už o vÅ¡echno postaráme k Vaší naprosté spokojenosti. K tisku používáme vysoce moderní technologie a kvalitní barvy. Postaráme se nejen o výrobu, ale také o bezpeÄné zabalení, aby nedoÅ¡lo k poÅ¡kození Vaší objednávky, a také o doruÄení zásilky až k Vám do firmy, skladu Äi do obchodu. Jsme si jisti, že s naÅ¡imi službami budete spokojeni a využijete je opÄ›t.