Služby

Balíky a krabice jsou naše vášeň


Mnoho zmÄ›n je v životÄ› příjemných. TÅ™eba nová adresa a vÄ›tší a prostornÄ›jší byt. Nebo moderní kanceláře v centru mÄ›sta, místo tÄ›ch, které byly velmi Å¡patnÄ› dostupné mÄ›stskou hromadnou dopravou. Než si budete moci vychutnat benefity nové adresy, Äeká vás vÅ¡ak trocha povinností. VÅ¡e pÅ™estÄ›hovat.

věci v krabici

Zajistíme nejen stěhování, ale pomůžeme i s nábytkem

Rozumíme tomu, že když se chystáte na stÄ›hování, je snadné složit obleÄení a drobné pÅ™edmÄ›ty do krabic. Mnohem horší je to vÅ¡ak s velkými spotÅ™ebiÄi a pÅ™edevším nábytkem. ÄŒasto je nutné jej pro odvezení odbornÄ› demontovat. Ne každý je vyÅ¡kolený odborník, nebo domácí kutil, aby si s takovým úkolem dovedl poradit. NaÅ¡e služby proto zahrnují i odbornou demontáž nábytku, jeho peÄlivé zabalení a následnou montáž na nové adrese. Pro nás stÄ›hování neznamená jen to, že vám odvezeme patÅ™iÄnÄ› objemným autem krabice do nového bydliÅ¡tÄ›. Pro nás to znamená, že vám pomůžeme ve vÅ¡ech Äinnostech tak, abyste si mohli nového bytu nebo domu užívat co možná nejdříve a nejpohodlnÄ›ji. VyzkouÅ¡ejte, jak rychle vám budeme k dispozici. NaÅ¡e služby jsou na velmi profesionální úrovni.

žluté balíÄky

V pondělí v nových kancelářích

VaÅ¡i zamÄ›stnanci jsou naposledy u svých pracovních stolů na souÄasné adrese. Od pondÄ›lí už se můžou těšit na zcela moderní prostory na atraktivním místÄ›. To znamená, že musíte pÅ™estÄ›hovat veÅ¡keré vybavení a kancelářskou techniku bÄ›hem jediného víkendu a také pÅ™ipravit vÅ¡e, aby v pondÄ›lí ráno, nebyli vaÅ¡i zamÄ›stnanci niÄím ruÅ¡eni. Kde najít firmu, která vám takové stÄ›hování zařídí? Hlásíme se do služby! Víme, že stÄ›hování firem je tÅ™eba provádÄ›t tak, aby byl provoz co nejménÄ› ohrožen, a proto poskytujeme služby i o víkendech nebo v noÄních hodinách. Spolehnout se na nás můžete i v případÄ› demontáže nábytku a bezpeÄného pÅ™emístÄ›ní nákladné kancelářské techniky!