Zboží

Ušetřete na nákladech pro váš vysněný dům


Na prvním místě je dobře připravená finanční rozvaha a položkový rozpočet stavebních prací.
Všechny finance si dobře rozdělte do různých etap celé stavby, aby tuto zátěž zvládla celá rodina a nic vás nepříjemně nezaskočilo. Zaměřte se na tři základní oblasti:

dům

· Projekt
· Stavba
· Provoz domu

S projektem vašeho domu jsou spojeny veškeré náklady, kam můžeme zařadit například poplatky za katastr nemovitostí nebo platby úřadům. Další velkou položku na vašem seznamu bude tvořit cena za celkový projekt, která se pohybuje standardně okolo 28.000 Kč a výše. Vše se odvíjí už od výběru dodavatele.

Co vše běžně zahrnuje?
· architektonické řešení
· technickou zprávu s popisem členění domu a využitím jednotlivých místností
· technické ukazatele rozměrů a ploch
· technické řešení všech konstrukcí a specifikace materiálu
· řešení stropní konstrukce, schodiště a střechy
· izolace – proti vodě, tepelné, zvukové
· specifikaci dřevěných prvků
Individuálně navržené domy mají cenu většinou logicky vyšší, jinak je ale většina položek shodných.

Jak se ve všech těch údajích snadno orientovat?
Jedním dobrým vodítkem pro laika je detailní zpracování detailů, například řez vikýřem, ukončení střechy a okapu. Kromě toho musíte doložit i na příslušném úřadě průkaz Energetické náročnosti budov (ENB), který je podmínkou pro všechny projekty.

Někteří dodavatelé nabízí i výhodné balíčky s obsahem povinné dokumentace, takže už nemusíte nic dalšího zjišťovat. Hodně vám tím usnadní práci.
Než vůbec začnete, měli byste si vybrat i typ domu, ve kterém pak budete žít. Například u dřevostaveb probíhají práce velmi rychle a vy můžete téměř ihned bydlet. Navíc se díky nim vrátíte zpět do lůna přírody.
Kromě toho vás budou čekat i další náklady spojené s úpravou vjezdu nebo oplocením. A to nemluvíme o vnitřním vybavení.

kalkulace

V současné době jsou největším hitem pasivní domy, kdy je počáteční investice sice vyšší, ale později se vaše náklady zvýší díky energeticky výhodnému vytápění.
Přesnou cenu domu pak zjistíte díky dokumentu výkaz výměr.