Zdraví

Určete si, do čeho se budete převlékat


Je mnoho profesí, ve kterých jsou nutností pracovní odÄ›vy. Od dÄ›lníků až po zdravotní sestry, nebo prodavaÄky se pracovní odÄ›v skuteÄnÄ› vyžaduje. Že každý zamÄ›stnanec má na ochranné obleÄení nárok ze zákona, to ví snad každý. A že na nÄ›j má právo i ve zkuÅ¡ební dobÄ›, to by mÄ›l také každý vÄ›dÄ›t. I když je to v praxi trochu jinak.

Kdeže jsou ty Äasy, kdy jste nemÄ›li na výbÄ›r, a každý zamÄ›stnanec mÄ›l úplnÄ› stejný pracovní plášť, jak barvou, tak designem. A to nemluvíme o silonových materiálech. Ty dokázaly nadÄ›lat pÄ›knou paseku. Nebylo výjimkou, že leckterý zamÄ›stnanec silon nesnášel a trpÄ›l vyrážkami, Äi svÄ›dÄ›ním.

V mnohých profesích ale stejnokroj vyžadován je. Zdravotní sestry, lékaři, výzkumní pracovníci, servírky. Tam se moc rozhodovat nedá o tom, zda zvolíte takovou barvu pláště, nebo snad se vzorkem. Přesto se dá vybrat z kvalitních materiálů, které nijak neohrožují zdravotní stav zaměstnance.

Ochranný pracovní odÄ›v dokonce vypadá, jako sluÅ¡ivé obleÄení a Vy se v nÄ›m můžete cítit velmi dobÅ™e. Pokud se můžete domluvit se svým zamÄ›stnavatelem na vhodné volbÄ› pracovního odÄ›vu, pak budete naprosto spokojeni, protože výbÄ›r je Å¡iroký.

V dobÄ› výkonu svých pracovních povinností by mÄ›l Váš ochranný pracovní odÄ›v splňovat urÄitá kritéria.
1. Měl byste se v něm cítit přirozeně.
2. MÄ›l byste mít pocit, že Vás odÄ›v skuteÄnÄ› chrání.
3. Měl byste v něm i dobře vypadat.
4. MÄ›l by mít i vaÅ¡i skuteÄnou velikost.

PÅ™ijít ráno do práce a rovnou se pÅ™evléknout do pracovního odÄ›vu, by mÄ›lo být běžnou Äinností každého zamÄ›stnance. MÄ›l by to být takový rituál, bez kterého by pracovní den nemÄ›l ani zaÄínat.

I ve Å¡kolách byste těžko vyuÄovali bez ochranných odÄ›vů, například pracovní Äinnosti. ProÄ byste si mÄ›li niÄit své obleÄení, když speciální pracovní odÄ›v potÅ™ebujete. Dokonce i pracovní plášť by uplatnila každá uÄitelka, která vyuÄuje, napÅ™. výtvarnou výchovu.

Víte, těch profesí, které vyžadují ochranné pracovní oděvy, je tolik, že se jen těžko bez speciální prodejny obejdete.