Zboží

Přestaňte trpět v letním období


Severský typ lidí, to znamená svÄ›tlá kůže, svÄ›tlé oÄi a svÄ›tlé vlasy, musí v období letních teplot vážnÄ› trpÄ›t. Jak závidíte tÄ›m jižanským typům, kteří se dokážou na slunci smažit od rána do veÄera, viÄte? To Vy si zalezete doma do koutka a trpÄ›livÄ› pÅ™eÄkáváte s vÄ›jířem u obliÄeje to nesnesitelné vedro! A pÅ™esto je to málo. VÄ›tÅ¡inu Äasu pÅ™ece jenom trávíte v koupelnÄ› pod studenou sprchou.

teplo

Vedro je prostě traumatizující!

V práci to je v dobÄ› léta pÅ™ece jenom lepší. Víte, Äím to je? ZÅ™ejmÄ› klimatizací. Ta dokáže zmírnit působení vysokých teplot dokonale. Jen si vzpomeňte, co pociÅ¥ujete, když pÅ™ekroÄíte práh budovy, ve které pracujete, když Vám skonÄí smÄ›na. Jako byste vstoupili do sauny. Vzduch se zastavil, sluneÄní paprsky to do Vás perou ostoÅ¡est! VaÅ¡e tÄ›lo najednou dostalo podobu zvadlé kvÄ›tiny. Svaly zvláÄnÄ›ly, mysl se roztekla. Sotva se doplazíte domů.

A doma? Tam je to snad jeÅ¡tÄ› horší, než venku. Co udÄ›láte? OkamžitÄ› zapnete vÄ›trák a chvíli si k nÄ›mu stoupnete. VaÅ¡e tÄ›lo dostává koneÄnÄ› tvar. Jenže v momentÄ›, kdy se půjdete osprchovat a pÅ™evléknout do domácího obleÄení, se dostáváte téměř okamžitÄ› opÄ›t do toho vláÄného stavu. Protože jste opustili zónu vÄ›tráku.

Víte, že můžete vedra pÅ™eÄkat v pohodÄ› i doma?

Nenapadá Vás snad nÄ›co? Když je Vám v práci lépe, proÄ byste si nemohli do domácnosti umístit také pohodu? Cožpak je pořízení kvalitní klimatizace haier takovým problémem? ProÄ nenahradíte nepostaÄující vÄ›trák klimatizací haier, která i VaÅ¡emu domovu dodá příjemné klima? Od toho se tak nazývá! Už jste o této variantÄ› nÄ›kdy pÅ™emýšleli?

slunce na nebi

Netrapte se zbyteÄnÄ›, když to jde i jinak.

PÅ™estaňte se dÄ›sit nastupujícího letního období, které Vám příliÅ¡ neprospívá. Že vedra a horka snášíte podstatnÄ› hůře, než jiní lidé? Tím se nezabývejte vůbec. Vy zase milujete zimu. A tu mnozí také nesnášejí dobÅ™e. StaÄí, když si umístíte vhodnou klimatizaci haier do své domácnosti, a uvodíte, že horko a vedro se Vás už nebude týkat.