Služby

Ocelové konstrukce dávají strojírenství i stavebnictví nový rozměr


Ocelové konstrukce představují v dnešní době již standart ve stavebním, ale i strojním průmyslu. Ocel je totiž poměrně houževnatý materiál, který je stálý, nekoroduje a odolává vnějším vlivům. Vyznačuje se také poměrně dobrou pevností v tahu, je ale poměrně křehká díky způsobu její výroby. Výroba ocelových konstrukcí potažmo oceli se provádí tzv. kalením ve vodě nebo oleji, díky kterému má maximální možnou tvrdost.

Broušení oceli

S ocelí se setkáme na stavebních konstrukcí nejrůznějšího charakteru. Od ocelových armatur betonových konstrukcí až po ocelové konstrukce, které jsou spíše sekundárního charakteru, i když plní nosnou funkci. Díky svým skvělým pevnostním vlastnostem jsou ocelové výrobky velmi často používány jako kotvící či uchycovací prvky nosných konstrukcí. S ocelí se tak můžete například setkat u nosných prvků schodišť, balkonů, konstrukcí střed atd. V posledních letech se ocel stává materiálem, který na sebe strhává pozornost. Už dávno tedy není pravidlem, že se vyskytuje jen ve výrobních halách. Jeho čistý lesk se objevuje i u rodinných domů. Je ale zapotřebí upozornit na její vyšší pořizovací cenu.

Stálost ocelových konstrukcí
Pokud hledáte materiál, který odolá vnějším vlivům, nebude podléhat korozi a zároveň poskytne dobrou pevnost v tahu i tlaku, ocel je pak správnou volbou. Podle způsobu namáhání konstrukce se pak pruty rozdělují na tlačené a tažené. Správné naddimenzování je nesmírně důležité, neboť zajišťuje tuhost celé konstrukce. Ocelové konstrukce se pak nejčastěji spojují za pomoci nýtů, svarů šroubů anebo za pomoci kloubů nebo vetknutí.

Moderní konstrukce

Ocel ve strojírenství
Nejenom ve stavebnictví, ale i strojírenství se tento materiál těší velké oblibě. Právě výroba a montáže strojního zařízení jsou na tomto materiálu de facto závislé. Ocel v posledních letech nachází uplatnění ale i ve sterilním prostředí nemocnic, gastronomii, laboratoří atd.